Torniossa karunkilaisia varoitellaan räjäytyksistä

Fylliittilouhoksella vaarallinen alue on vartioitu ja siellä kehoitetaan välttämään asiatonta liikkumista.

Tornio
Läheltä
Yle

Torniossa Karungin fylliittilouhoksella tehdään louhinta- ja räjäytystöitä loppuviikosta alkaen noin kymmenen päivän ajan. Räjäytyksiä tehdään tarvittaessa aamukymmenen ja iltakahdeksan välisenä aikana.

Niistä ilmoitetaan vähintään kolme minuuttia ennen säännöllisesti toistuvalla äänimerkillä, joka tihenee minuuttia ennen räjäytystä.

Louhokselta myös kuljetetaan kiveä maanantaista alkaen heinäkuun loppuun saakka. Alueella liikkumista pyydetään välttämään mainittuna aikana. Fylliittikiveä kuljetetaan Karungista Tervolaan Saint-Gobain Finland Oy:n sirotetehtaalle.