Vaasan sairaalan kohtelu herätti toiveet Kymenlaaksossa – laaja päivystys halutaan myös Kotkaan

Kymenlaakson sote-kuntayhtymän mielestä palvelujen tasavertainen saatavuus on vähintään yhtä tärkeää kuin kielelliset oikeudet.

Sairaalat ja terveyskeskukset
Kymenlaakson keskussairaala.
Minna Heikura / Yle

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote haluaa Kymenlaakson keskussairaalasta ympärivuorokautisen laajan päivystyksen sairaalan.

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi tiistaina lausunnon, jonka mukaan päivystysjärjestelyt Kymenlaakson alueella pitäisi selvittää. Selvitys pitäisi tehdä samalla, kun terveydenhuoltolain yhtä pykälää muutetaan.

Lakiin esitetään muutosta, jossa Vaasan keskussairaalalle säädetään velvoite järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys. Kymenlaaksossa halutaan, että Vaasan lisäksi velvoite säädettäisiin myös Kotkassa sijaitsevalle keskussairaalalle.

Vaasan laaja päivystys Rinteen hallituksen ohjelmassa

Vaasan laajasta päivystyksestä on käyty kovaa poliittista vääntöä viime vuosina. Keväällä edellinen eduskunta äänesti nurin kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin laajan päivystyksen säilyttämistä. Edellinen hallitus linjasi, että Pohjanmaalla laajan päivystyksen sairaalan sijaintipaikka on Seinäjoki eikä Vaasa.

Vaasan laajaa päivystystä on puolustanut julkisuudessa varsinkin hallituspuolue RKP, joka onnistuikin saamaan sen osaksi Rinteen hallituksen ohjelmaa. Perusteluna on käytetty erityisesti sitä, että Vaasassa voidaan paremmin turvata ruotsinkielisten potilaiden palvelut.

Kymsoten mielestä kansalaisen oikeus tasavertaisiin sote-palveluihin on vähintään yhtä merkittävä kuin kielelliset oikeudet.

Kuntayhtymä muistuttaa, että välimatka on merkittävin potilasturvallisuuteen vaikuttava asia kiireellisessä hoidossa. Kymenlaaksossa etäisyydet laajan päivystyksen sairaalaan ovat pitkät, kun huomioidaan väestön ikärakenne ja asukastiheys.

Tällä hetkellä Kaakkois-Suomen laajan päivystyksen sairaala on Etelä-Karjalan keskussairaala Lappeenrannassa.