KHO päättää Finnpulpin ympäristöluvasta katselmuksen jälkeen

Katselmus pidetään elokuun lopulla.

ympäristöluvat
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta sellutehtaasta.
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta Finnpulpin biotuotetehtaasta.Finnpulp Oy

Korkein hallinto-oikeus tekee Kuopiossa katselmuksen Finnpulpin ympäristölupaan liittyen.

Katselmuksen tarkoituksena on selvittää ympäristölupahakemuksen mukaisen biotuotetehtaan sijoittumista ympäristöön ja toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, erityisesti Kallaveteen kohdistuvia vesistövaikutuksia.

KHO:sta mukana on asian ratkaiseva kokoonpano, puheenjohtajanaan KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi. Hänen lisäkseen mukana on neljä oikeusneuvosta ja kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta. Katselmukselle osallistuu myös asian esittelevä esittelijäneuvos.

Katselmus pidetään keskiviikkona 28. elokuuta kello 10 alkaen. Kaikki asianosaiset on kutsuttu paikalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi maaliskuussa 2017 Finnpulp Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan biotuotetehtaan toimintaan Kuopion Sorsasalossa.

Päätöksestä tehtiin useita valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset lähes kokonaan syyskuussa 2018. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyissä valituksissa on vaadittu Vaasan hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätösten kumoamista sekä Finnpulpin lupahakemuksen hylkäämistä sekä myös asian palauttamista uudelleen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus antaa asiassa päätöksen myöhemmin katselmuksen toteuttamisen jälkeen.