1. yle.fi
  2. Uutiset

Suomalaiset päivittävät innokkaasti osaamistaan työelämässä

Suomalaiset olisivat myös valmiita kouluttautumaan uudestaan, jos he jäisivät työttömiksi.

koulutus
Toimistotyöntekijä pöytänsä ääressä.
Etenkin nuoret työikäiset kokevat tarvetta koulutuksensa päivittämiselle.Yle

Suomalaiset päivittävät ahkerasti koulutustaan ja kehittävät omaa osaamistaan. Tämä selviää Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Sivistystyönantajat Sivistan Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Puolet vastaajista on osallistunut työnantajan järjestämään koulutukseen ja vähän alle puolet kehittää omaa osaamistaan. Noin kaksi viidestä on lisäksi täydentänyt opintojaan tai käynyt kursseja. Vain joka kymmenes työikäisistä kokee, ettei omalla työpaikalla ole mahdollista oppia uutta.

Etenkin nuoret työikäiset kokevat tarvetta koulutuksensa päivittämiselle. 18–34-vuotiaista vähän yli kolmannes uskoo tämänhetkisen koulutuksensa turvaavan riittävän osaamisen työuran loppuun, kun taas kaksi viidestä 35–49-vuotiaasta uskoo koulutuksensa turvaavan osaamisen työurallaan.

Työelämän murros huolettaa

Työssäkäyviä huolestuttavat monet murrokset. Huolenaiheita olivat esimerkiksi työmäärän kohtuuton lisääntyminen ja oman työpaikan häviäminen. Kolmasosa vastaajista oli huolissaan kohtuuttomasta työmäärästä ja neljännes vastaajista siitä, että oma työpaikka häviäisi. Lisäksi vastaajista osa pelkäsi, ettei oma osaaminen enää riittäisi tai että joutuisi hankkimaan uuden ammatin.

Suomalaiset ovat kuitenkin valmiita kouluttautumaan uudestaan, jos he jäisivät pitkäaikaistyöttömäksi. Vain hieman alle kymmenes suomalaisista ei olisi valmis kouluttautumaan uudestaan. Yli 50-vuotiaat ovat selvästi nuoria vastaajia haluttomampia kouluttautumaan uudelleen.

Internet-paneelissa toukokuun lopulla toteutettuun kyselyyn osallistui yli 1 300 suomalaista, joista lähes 1 100 oli työelämässä.

Lue seuraavaksi