1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ympäristövaikutusten arviointi (vaikutusten arviointi)

ELY-keskus: Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi vaatii useita tarkennuksia

Esimerkiksi tehtaan puunhankinta-alue ja vaikutukset luonnonvaroihin olisi pitänyt kuvata tarkemmin jo YVA-ohjelmassa, toteaa Lapin ELY-keskus.

ympäristövaikutusten arviointi (vaikutusten arviointi)
Metsä Groupin Kemin tehdas.
ELY-keskus olisi kaivannut YVA-ohjelmaan tarkennuksia myös siitä vaihtoehdosta, että nykyinen Pajusaaren tehdas uudistetaan eikä uutta tehdasta rakenneta.Antti Ullakko / Yle

Lapin ELY-keskus antoi keskiviikkona lausuntonsa Metsä Fibren suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kaikkiaan ohjelmasta annettiin 20 lausuntoa ja mielipidettä.

Yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus tuo lausunnossaan esiin useita kohtia, jotka Metsä Fibren on huomioitava YVA-menettelyn kuluessa ja arviointiselostusta laadittaessa.

ELY-keskus kiinnittää huomiota myös menettelyn aikatauluun, jota se pitää erittäin tiukkana. Metsä Fibren tavoitteena on, että YVA-menettelyyn liittyvä päätelmä annettaisiin tammikuussa 2020 ja ympäristölupa saataisiin huhtikuussa 2020.

Täsmennyksiä päästöihin, liikennemääriin ja puunhankintaan

Evästyksenä YVA-menettelyn jatkamiseen ELY-keskus tuo esiin täsmennystarpeita, jotka koskevat muun muassa puunhankinta-aluetta ja raaka-aineen kuljettamisesta aiheutuvaa liikennemäärien kasvua.

Jo YVA-ohjelmassa olisi ELY-keskuksen mukaan pitänyt kuvata tarkemmin tehtaan puunhankinta-alue ja vaikutukset luonnonvarojen kestävään käyttöön ja metsien monimuotoisuuteen.

Myös tehtaan jäähdytysvesien ja jätevesien vaihtoehtoiset purkupaikat olisi ollut tarpeen esittää jo ohjelmavaiheessa, jotta niihin olisi ollut mahdollisuus ottaa laajemminkin kantaa.

Lisäksi toimintojen sijoittelusta, liikennejärjestelyistä ja voimajohtojen rakentamisesta olisi kaivattu vaihtoehtoja jo tässä vaiheessa. Esimerkiksi Keminmaan sähköasemalle kulkevan 110 kilovoltin voimajohdon rakentamisesta on ohjelmassa vain pieni maininta.

ELY-keskus tähdentää, että Metsä Fibren pitäisi arviointiselostuksessa arvioida liikenteen turvallisuusvaikutuksia koko kuljetusreitistöllä. Myös liikenteen ja tehtaan toimintojen vaikutukset asuinalueisiin ja keinot haittojen minimoimiseksi tulisi esittää tarkasti.

Vertailutietoja tarvitaan

Metsä Fibren tehdassuunnitelmien ympäristövaikutuksia arvioitaessa ELY-keskus pitää ongelmallisena sitä, että 0-vaihtoehto eli nykyisen tehtaan uudistaminen on ohjelmassa jäänyt olemattomalle huomiolle ja pääpaino on ollut uuden biotuotetehtaan rakentamisessa.

0-vaihtoehdon jääminen sivuosaan vaikeuttaa vaihtoehtojen ympäristövaikutusten tasapuolista vertailua, mikä kuitenkin on olennainen osa YVA-menettelyä.

Vertailutietoa ELY-keskus kaipaa myös muun muassa ilmapäästöihin. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan arviointiohjelmassa on esitetty ilmapäästöihin liittyvät keskeiset tiedot, mutta hyvin pelkistetysti. Niin ikään ilmanlaadun nykytilan kuvausta ELY-keskus pitää suppeana. Arvioinnissa tulee keskuksen mukaan käyttää laajemmin Kemi-Tornio -alueen tutkimuksia ja hyödyntää myös tietoja muilta selluteollisuuspaikkakunnilta.

Lue myös:

Metsä Fibre kysyy mielipiteitä Kemin biotuotetehtaasta – yleisökysely on auki elokuulle

Kemin biotuotetehtaan YVA-tilaisuudessa kysyttiin: Sulaako merijää, kasvaako melu, sujuuko liikenne?

Tehdasalueella Kemissä varaudutaan biotuotetehtaan tuloon – parikymmentä rakennusta puretaan

Kemi on käynnistämässä Metsä Groupin uuden tehtaan vaatimia kaavamuutoksia – Sahansaarenkadun ympäristöön ehkä uusi raideyhteys Uusi tutkimus osoittaa metsätalouden ilmastovaikutukset arvioitua suuremmiksi – Professori: "Käytämme luonnonresurssia vähän hullulla tavalla"

Lue seuraavaksi