Uupuneet lääkärit alkoivat raivota potilaille – päivystysvuoroja jouduttu rajoittamaan ympäri maata: "Lääkäri käski painua helvettiin"

Lääkäriliiton mukaan yksi syy lääkäreiden huonoon käytökseen on ylikuormitus.

Potilaat odottavat ymmärtäväistä käytöstä erityisesti lääkäreiltä. Kuva: AOP

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpula on viime aikoina saanut poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja potilailta, jotka valittavat lääkärin epäasiallisesta käytöksestä.

Potilaat ovat saattaneet joutua lääkärin vastaanotolla kokemaan kiroilua, huutoa ja raivoa.

– Huono käytös on noussut viime vuosina esiin varsinkin lääkäreiden osalta. Puutteita on peruskäytöstavoissa, saatetaan huutaa potilaille tai poistutaan huoneesta, sanoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpula.

Ilmiö ei ole pelkästään eteläkarjalainen, vaan Lääkäriliiton mukaan samaa tapahtuu eri puolilla maata.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki on työskennellyt uransa aikana monella paikkakunnalla, ja huonosti käyttäytyvät lääkärit ovat hänelle ilmiönä tuttu.

– Siellä lääkärin pinna palaa. Joku hiiltyy, aiheesta tai ei. En halua lainkaan puolustella tällaista käytöstä, mutta usein tilanteisiin liittyy ylikuormitus, kertoo Myllymäki.

Osassa valituksissa kerrotaan, että lääkäri on ohjannut potilaan ulos kesken tutkimuksen. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Liikaa töitä?

Liian suuret työkuormat voivat Myllymäen mukaan johtua lääkärivajeesta tai lääkärin omasta tahdosta tehdä ylimääräisiä päivystysvuoroja. Tästä aiheutuu univelkaa ja uupumusta.

– Olen joutunut esimerkiksi rajoittamaan keikkalääkäreiden päivystysvuoroja. Univelkainen ihminen ei hallitse hermojaan. Sitten käy niin, että käämi palaa.

Lääkäri ohjasi potilaan ulos, koska provosoitui potilaan kysymyksistä.

Potilasasiamiehen kirjaus.

Kati Myllymäen mielestä on selvää, ettei kaikista potilaista ja omaisista voi tykätä, mutta jokaista tulee kohdella ammatillisesti ja ystävällisesti.

– Suomessa on 26 000 lääkäriä, niin onhan siinä porukassa kaikenlaista tallaajaa.

Myllymäelle omakohtaisesti tutuissa tilanteissa lääkärin asiaton käytös saatiin kuriin keskustelemalla.

– Yleensä se käytös saatiin loppumaan tai henkilö vaihtoi työpaikkaa. Sitä en tiedä, onko käytös jatkunut uudessa työpaikassa.

Tapauksia on esimerkiksi Eksoten potilaskäynteihin suhteutettuna vähän, mutta ne voivat pahimmillaan vaarantaa jopa potilaan terveyden.

Kaikista epäasiallisuuksista ei ilmoiteta

Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta tehtyjen potilasvalitusten kokonaismäärästä noin 10 prosenttia koskee nimenomaan sitä, miten potilasta on kohdeltu. Etelä-Karjalan keskussairaalassa tämä tarkoittaa yli kolmeakymmentä potilasasiamiehelle tehtyä valitusta vuodessa.

– Täytyy muistaa, että minulle tulevat ilmoitukset ovat jäävuoren huippu, Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpula sanoo.

Lääkäriä säikähtänyt potilas ei välttämättä saa kerrottua kaikkia asioita omasta terveydestään. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Kumpulan vuonna 2018 tekemistä kirjauksista selviää, että potilaille huutaminen ja raivoaminen toistuu useassa ilmoituksessa. Lisäksi hoitohenkilökunnan epäasiallisesta käytöksestä tulleiden ilmoitusten määrä on kasvanut hieman.

– Pidän kehitystä huolestuttavana. Huonoa käytöstä ei pidä sallia. Etenkin, kun terveydenhuollon ammattihenkilöiden työn eettinen perusta lähtee potilaan oikeuksista.

Lääkäri huutanut puhelimessa omaiselle ja todennut, ettei potilas vielä ole kuolemassa.

Potilasasiamiehen kirjaus.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HYKS-sairaanhoitoalueen potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläinen puolestaan kertoo, että heillä lääkäreistä tulleet valitukset ovat vähentyneet.

– Asiaan on kiinnitetty huomiota, ja tuontyyppiset palautteet ovat vähentyneet. Meilläkin oli aiemmin valituksia hoitohenkilökunnan käytöksestä, mutta niiden määrä on pienentynyt.

HUSin alueella asuu reilut 1,6 miljoonaa asukasta ja esimerkiksi terveyskeskuskäyntejä oli viime vuonna reilut 160 000.

– Valituksien määrät ovat todella pieniä verrattuna hoidettavien potilaiden määriin, sanoo HYKS-sairaanhoitoalueen potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläinen.

Huonoa käytöstä ei sallita

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpula kertoo, että eräässä valituksessa lääkäri oli ohjannut potilaan ulos kesken tutkimuksen. Toisessa valituksessa potilas ei enää lääkärin hermostumisen jälkeen uskaltanut kertoa kaikkia asioita omasta terveydestään.

Etelä-Karjalan keskussairaalan johtaja Tarja Nylund ei kuitenkaan pidä lääkäreiden käytöstä suurena ongelmana.

– Käsitykseni on, että aika pienestä tässä on kyse. Meillä käy kymmeniä tuhansia potilaita vastaanotolla ja hyvin vähän loppujen lopuksi tulee näitä hankalia konflikteja.

Lääkäri käskenyt potilasta painumaan helvettiin.

Potilasasiamiehen kirjaus.

Tarja Nylund kuitenkin korostaa, että sairaalassa on nollatoleranssi epäasialliseen käytökseen.

Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpula pitää hänelle tulleita potilaiden yhteydenottoja uskottavina. Kynnys ottaa yhteyttä potilasasiamieheen on ihmisillä korkea.

– Ei ole mitään syytä epäillä ihmisen kokemusta. Lääkärin vastine voi tilanteesta tosin olla erilainen.

Opinnoissa paneudutaan vuorovaikutustilanteisiin

Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpulan mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden epäasiallinen käytös on vakava ongelma.

Tilanteen parantamiseksi on jo tehty töitä Eksotessa. Lääkäreille annetaan lisäkoulutusta vuorovaikutustilanteiden hoitamisesta.

Samaa harjoitellaan jo lääketieteen opintojen aikana.

– Lääkärikoulutuksessa käytetään näyttelijöitä apuna. He esittävät potilaita, ja myös vaikeita ja rähjääviä potilaita. Nämä harjoitukset videoidaan ja analysoidaan harjoituksen jälkeen, kuvailee Lääkäriliitosta Kati Myllymäki.

Potilasasiamiehen tehtävänä on auttaa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HYKS-sairaanhoitoalueen potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläisen viesti on selkeä: "Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun".

Karhu-Hämäläinen ei ole itse tätä lausetta keksinyt, vaan se tulee potilaan asemaa ja oikeuksia selventävästä laista (siirryt toiseen palveluun).

– Potilasasiamies on puolueeton. Kun potilas ottaa meihin yhteyttä, ohjaamme häntä potilaan oikeuksien näkökulmasta. Potilaslain mukaisesti ohjaamme joko muistutuksen tai kantelun laadintaan, kertoo potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläinen.

Eniten valituksia HYKS-sairaanhoitoalueen potilasasiamiehen toimistoon tulee potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvistä asioista, tiedonsaantiin liittyvistä asioista ja hoitoon pääsystä.

– Kaikista henkilökunnan edustajista tulee valituksia. Myös potilasasiamiehen toiminnasta on valitettu.

Jokaisella julkisella ja yksityisellä terveydenhuollon yksiköllä tulee olla nimetty potilasasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa hoitoon tai kohteluun tyytymättömiä potilaita. Potilasasiamies on kuitenkaan ota kantaa lääketieteellisiin asioihin, kuten hoidon tarpeeseen.

– Jotkut olettavat, että me pystymme järjestämään hoitoa tai vaikuttamaan siihen, että pääsee nopeammin johonkin tutkimukseen. Se ei ole meidän tehtävämme, kertoo HYKS-sairaanhoitoalueen potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläinen.

Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpula kertoo, että potilaalta tulleen yhteydenoton jälkeen hän on yhteydessä kyseisen lääkärin tai hoitajan esimieheen. Sen jälkeen vastuu asian hoitamisesta on esimiehellä.

– Minä odotan, että esimiehet puuttuvat tällaiseen. Huonoja päiviä on kaikilla, mutta jos valitukset kohdistuvat samoihin henkilöihin, siihen tulee puuttua jämäkästi.

Potilasasiamies Tuomas Kumpulan mukaan esimiesten tulee puuttua tiukasti lääkäreiden epäasialliseen käytökseen. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Jos keskusteluista ei ole apua, kohteluunsa tyytymättömät potilaat voivat myös tehdä asiasta lakisääteisen muistutuksen tai kantelun. Toimintaohjeet muistutuksen ja kantelun tekemisestä ovat Valviran verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Kouvolan Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) kouvolalaisen hoivakodin lääkäristä on tänä vuonna tehty yhteensä kolme valitusta Etelä-Suomen aluehallintovirasto Aviin. Valitukset liittyivät muun muassa potilaan kohtaamiseen ja hoitoon. Kyseinen lääkäri on itse irtisanoutunut.

Jutussa esiintyvät lainaukset ovat otteita valituksista, joita potilaat ovat tehneet Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin Eksoten potilasasiamiehelle.