Karhunkaatoluvat myönnettiin tihentymäalueille – Laukaaseen lupa jäi myöntämättä

Hakemuksia riistakeskuksen Keski-Suomen aluetoimistolle tuli seitsemän ja niillä haettiin lupaa 15 karhun pyyntiin.

Karhunmetsästys
karhu, 360-kamera, insta360 pro, metsä, karhun ruokinta, kelo
Timo Sihvonen / Yle

Elokuussa alkavalla karhunmetsästyskaudella voi Keski-Suomessa kaataa 12 karhua.

Hakemuksia riistakeskuksen Keski-Suomen aluetoimistolle tuli seitsemän ja niillä haettiin lupaa 15 karhun pyyntiin. Luvat ohjattiin tihentymäalueille ja alueille, missä on ollut runsaasti karhujen aiheuttamia vahinkoja.

Hakemus tuli Keski-Suomen aluetoimistolle myös Laukaasta, mutta lupaa ei myönnetty. Petoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella Laukaata ei vielä voida pitää varsinaisena tihentymäalueena, vaikka karhuja jonkin verran alueella liikkuukin.

Yli vuoden ikäisiä karhuja arvioidaan Keski-Suomessa olevan tällä hetkellä 120 - 145 yksilöä. Tänä vuonna Keski-Suomessa arvioidaan syntyneen 25 karhunpentua.