Hausjärven Hausbändi-hanke tuotti tuloksia

Hausjärven kunnalla on vireillä hankkeita, joilla yhdessä tekemistä jatketaan tulevaisuudessakin.

Hausjärvi
Hausjärven kunnan vaakuna
Hausjärven kunnassa on panostettu yhdessä tekemiseen ja hyvinvointiin.Timo Leponiemi / Yle

Hausjärven kunnassa kahden vuoden ajan käynnissä ollut Hausbändi-hanke on saatu päätökseen. Hankkeessa jokainen työntekijä oli oman työnsä asiantuntija ja pystyi siten neuvomaan muita työn tekemisessä.

Hausjärven kunnan henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaan mukaan uusia toimintatapoja rakennettiin yhdessä ja hankkeessa tähdättiin kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen.

– Olimme todella tyytyväisiä hankkeen lopputuloksiin. Oli myös upeaa nähdä, miten innostuneita kuntalaiset olivat Hausbändistä, kertoo Salomaa.

Hausbändissä kehitettiin muun muassa kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ja vapaa-ajan palveluja sekä kansalaisopiston tanssi- ja liikuntapalveluja. Myös vanhuspalvelut ja työhyvinvointi olivat kehityskohteina.

Salomaan mukaan Hausjärven kunnalla on vireillä hankkeita, joilla erityisesti työhyvinvointia voitaisiin jatkossakin edistää.

– Seuraavassa hankkeessa olisi tarkoituksena asettaa esimiehet keskiöön ja kiinnittää huomiota työhyvinvoinnin johtamiseen. Toiveissa on, että saataisiin Keva rahoittamaan tätäkin hanketta.

Keva rahoitti Hausbändi-hanketta yhteensä 21 000 eurolla. Hausjärven kunta osallistui hankkeeseen omalla 21 000 euron rahoituksellaan.