Liperin seurakunnassa koettu henkilöstöongelmia

Liperin seurakunnassa on selvitelty sekä kanttorin että papin työsuhdetta ja päädytty irtisanomisten käyttöön.

seurakunnat
Papin liperit
Tuomiokapituli hoitaa papiston henkilöstöasioita ja valvoo muidenkin seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävien hoitoa ja elämää.Kimmo Hiltunen / Yle

Liperin seurakunnassa on eletty työyhteisölle hankalia aikoja.

Kanttorin virka on parhaillaan auki, koska edellinen viranhoitaja irtisanottiin.

Nyt seurakunnassa odotetaan, että Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päättää papin irtisanomisesta.

Pastori on saanut ohjeistusta piispaa myöten sekä varoituksia, koska on toiminut omavaltaisesti ja laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. Toukokuussa Liperin kirkkoneuvosto esitti papin irtisanomista.

Notaari Janne Bovellan arvioi, että tuomiokapitulin ratkaisu asiassa kestää mahdollisessa nopeutetussa käsittelyssäkin muutaman kuukauden eli mennee syksyyn. Parhaillaan istunnoissa on kesätauko.

Kuopion hiippakunnassa on 52 seurakuntaa, mutta pappien irtisanomiset ovat harvinaisia.