Käyttämättömät kaukolämpöliittymät kaivetaan esiin ja suljetaan

Liittymän sulkemisella tehostetaan verkoston toimintaa.

kaukolämpö
Aidoilla rajattu kaivanto kadulla.
Kaukolämpöliittymiä on kaivettu esiin ja suljettu.Keijo Salokangas / Yle

Kuopion Energia sulkee omakotialueilta kaukolämpöverkon liittymähaaroja, joita ei ole otettu käyttöön. Alueita on käyty läpi viime vuosina aiempaa tarkemmin kaukolämpöverkon tehostamiseksi.

Kaukolämpöverkkoa rakennettaessa kadun rakentamisen yhteydessä joka toisen tontin kohdalle tehdään valmiiksi liittymävaraus. Siinä on talon kaukolämpökytkentää varten lenkki, jossa kiertää vesi.

Käyttöön ottamattomassa liittymäkohdassa lenkissä kiertävä vesi heikentää verkoston tehoa, minkä takia lenkki suljetaan. Toimenpide ei kuitenkaan estä talon liittämistä kaukolämpöön myöhemmin.

Kuopiossa niillä uusilla alueilla, joilla kaukolämpö on saatavilla, noin 80 prosenttia taloista liitetään kaukolämpöön.

Kaukolämpöverkon laajentaminen uusille asuinalueille riippuu kaavoituksesta. Pelkkä pientaloalue on verkon kannalta heikosti kannattava ja esimerkiksi Hiltulanlahden uudella asuinalueella kaukolämpöä ei ole joka kadulla tarjolla.