Nuorten työllisyystilanne on kohentunut viime vuodesta

Hämeessä miesten työttömyys on paljon yleisempää kuin naisten.

Lahti
Läheltä
Yle

Nuorisotyöttömyys hellittää Hämeen maakunnissa.

Hämeen ely-keskuksen uusimman työllisyyskatsauksen mukaan Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä on nyt lähes 300 nuorta alle 25-vuotiasta työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten.

Nuorisotyöttömyys on pienentynyt noin 10 prosentilla vuodessa.

Silti nuorisotyöttömiä on Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä edelleen runsaat 2 500. Nuorten työllisyystilanne on paras Humppilassa, missä ei ole lainkaan alle 25-vuotiaita työttömiä.

Hartolassa, Padasjoella, Tammelassa ja Ypäjällä ei ole puolestaan alle 20-vuotiaita työttämiä.

Miehet rumentavat työllisyystilastoja

Hämeessä naisten työttömyys vähenee nopeammin kuin miesten.

Hämeen ely-keskuksen alueella naisten työttömyys on pienentynyt vuodessa yli 13 prosenttia eli lähes 1 300 henkilöllä. Samaan aikaan miesten työttömyys on vähentynyt noin 9 prosentia.

Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä työttömistä työnhakijoista enin osa on edelleen miehiä. Varsinkin rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä miesten suhteellinen osuus työttömistä on suuri.