Hyppää sisältöön

Metsäkanalintujen saalismäärä kaksinkertaistui viime vuonna

Vuonna 2018 metsästettiin noin 184 000 metsäkanalintua.

Viime vuonna metsästettiin 35 900 metsoa ja 88 000 teertä. Kuva: Elisa Kinnunen/Yle

Metsäkanalintujen saalismäärä kaksinkertaistui viime vuonna edellisestä vuodesta. Toissa vuosi oli tosin lintukannoiltaan ja saalismääriltään poikkeuksellisen heikko.

Luonnonvarakeskuksen mukaan saalismäärän kasvu johtuu enimmäkseen siitä, että monilla alueilla sallittiin aiempaa pitempi metsästyskausi lintukantojen kasvun vuoksi.

Kaikkiaan viime vuonna metsästettiin noin 184 100 metsäkanalintua. Teeriä pyydettiin noin 88 000, metsoja 35 900, pyitä 39 900 ja riekkoja 20 300 yksilöä.

Myös pienpetoja saatiin saaliiksi hieman enemmän kuin edellisvuonna.

Pienpedoista supikoiria pyydettiin viidenneksen enemmän kuin edellisvuonna. Saalis oli noin 180 000 yksilöä. Pienpedoista seuraavaksi eniten saatiin saaliiksi minkkejä ja kettuja, molempia lähes 50 000 yksilöä, mikä on suunnilleen yhtä paljon kuin edellisvuonna.

Vesilintusaalis 2000-luvun pienin

Vesilintusaalis sen sijaan oli viime vuonna 2000-luvun pienin. Vuonna 2018 pyydettiin 157 600 sinisorsaa ja 80 500 tavia, heinätavit mukaan lukien. Kolmanneksi yleisin vesilintusaalis on telkkä

Kaikista riistaeläimistä eniten saatiin saaliiksi sepelkyyhkyjä, joita metsästettiin 263 600 yksilöä. Keskimääräinen sepelkyyhkysaalis oli 9,3 lintua saalista saanutta metsästäjää kohti.

Kokonaisuudessaan pienriistaa metsästettiin viime vuonna enemmän kuin muutamana aikaisempana vuonna, vaikka esimerkiksi metsäjänisten saalismäärät ovat viime vuosina selkeästi pienentyneet.

Luonnonvarakeskuksen metsästystilasto perustuu riistanhoitomaksun suorittaneille metsästäjille lähetettyyn kyselyyn. Vuotta 2018 koskevaan kyselyyn vastasi noin puolet kyselyn saaneista. Kysely on nykymuotoisena toteutettu vuosittain vuodesta 1996 lähtien.

Tiedot luvanvaraisten sekä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien riistaeläinten saalismääristä ovat Suomen riistakeskuksen keräämiä.

.
.