Hirvieläinten pyyntiluvat kasvussa Etelä-Hämeessä

Valkohäntäperuoja on Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä nyt ennätyksellisen paljon.

metsästysluvat

Valkohäntäpeurojen pyyntiluvat kasvavat räjähdysmäisesti Hämeessä.

Eteläiseen Hämeeseen on myönnetty 10 102 valkohäntäpeuran pyyntilupaa, mikä on peräti 36 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Riistakeskus suositeleekin Etelä-Hämeessä valkohäntäpeuran metsästyksen tehokasta käynnistämisestä heti jahtikauden alettua syyskuussa. Valkohäntäpeuroja on Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä nyt enemmän kuin koskaan.

Hirven kaatolupia Etelä-Hämeeseen myönnettiin noin 1750 – hieman viime vuotta enemmän.

Hirvikanta on jo kääntynyt Hämeessä laskuun, mutta se ylittää vielä tavoitteet.