Seksuaalirikokset kasvussa Kaakkois-Suomessa – poliisi: Julkisuus madaltanut ilmoituskynnystä

Poliisille ilmoitettujen rikosten kokonaismäärä väheni Kaakkois-Suomessa alkuvuoden aikana.

rikokset
poliisi
Satu Krautsuk / Yle

Seksuaalirikosten määrä on kasvanut Kaakkois-Suomessa lähes kolmanneksella alkuvuoden aikana. Tammi-kesäkuun aikana poliisille ilmoitettiin 123 seksuaalirikosta, kun vuotta aiemmin lukema oli 93. Ilmoitettujen raiskausten määrä kaksinkertaistui 20:stä 40:een tapaukseen.

Apulaispoliisipäällikkö Kari Hyyryläinen arvioi, että vilkas julkinen keskustelu seksuaalisesta ahdistelusta on madaltanut kynnystä ilmoittaa seksuaalirikosista ja perheväkivallasta. Tämän vuoden puolella ilmoitetuista seksuaalirikoksista 12 tapauksessa teot ovat tapahtuneet ennen vuotta 2019, jopa vuosina 2010 ja 2015.

Koko maassa seksuaalirikosten ilmoitusmäärät kasvoivat alkuvuoden aikana yli 16 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Tilastoinnin hitaus näkyy rikosten kokonaismäärässä

Poliisille ilmoitettujen rikosten kokonaismäärä on puolestaan vähentynyt Kaakkois-Suomessa alkuvuoden aikana.

Poliisin tilaston mukaan rikoksia tehtiin tammi-kesäkuun aikana 17 324, joka on yli 5 000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vähenemistä selittää osaltaan se, että liikennerikosten tilastoimisessa on viivettä. Omaisuusrikosten määrä on vähentynyt 160:lla, ja varsinkin varkaudet ovat vähentyneet.

Huumausainerikokset lisääntyivät Kaakkois-Suomessa noin kuudella prosentilla. Apulaispoliisipäällikkö Kari Hyyryläisen mukaan törkeiden huumausainerikosten ja huumausainerikosten määrän kasvu kertoo toisaalta poliisin onnistumisesta rikosten paljastamisessa ja toisaalta siitä, että huumausaineiden käyttö on yleistä.

Huumausainerikosten määrän kasvu lisää myös muuta rikollisuutta. Esimerkiksi rattijuopumuksista yhä useampi on sellainen, jossa kuljettaja on ollut huumeiden tai huumeeksi luokiteltavan lääkkeen vaikutuksen alaisena.