Ihmisoikeusjuristi: Ihmisten poistaminen saamelaiskäräjien vaaliluettelosta ei ole KHO:n päätöksen vastaista

Martin Scheininin mukaan KHO:n tuore päätös koskee vanhoja vaaliluetteloita ja vaalilautakunnan taas tulevia vaaleja.

saamelaiskäräjät
Martin Scheinin
Martin ScheininAntti Haanpää / Yle

Lapissa on arvosteltu voimakkaastikin saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöstä erottaa 94 henkilöä saamelaiskäräjien vaaliluettelosta. Päätös tarkoittaa sitä, että nämä henkilöt eivät voi olla ehdokkaana tai äänestää tulevissa käräjävaaleissa.

Vaalilautakunnan päätöstä on kuvailtu laittomaksi ja jopa totalitääristiseksi.

Heinäkuun alussa vaalilautakunta poisti vaaliluettelosta 94 henkilöä, jotka korkein hallinto-oikeus lisäsi sinne ennen kaksia edellisiä saamelaiskäräjävaaleja, vuosina 2011 ja 2015.

Heinäkuun alkupuolella myös korkein hallinto-oikeus teki päätöksen, joka koski saamelaisten vaaliluetteloita. KHO totesi, että sillä ei ole perusteita kumota niitä päätöksiä, joilla se liitti 94 henkilöä vaaliluetteloon.

"Vanhat päätökset ja nykyinen tilanne on kaksi eri asiaa"

Ihmisoikeusjuristi Martin Scheinin sanoo, että korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja vaalilautakunnan päätös koskevat eri asioita. KHO käsitteli vanhoja vaaliluetteloita vuosilta 2011 ja 2015, ja vaalilautakunta päätti tulevasta, syksyllä 2019 pidettävien vaalien vaaliluettelosta.

– KHO päätti, että YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisut eivät olleet riittävä peruste purkaa takautuvasti omia päätöksiään vuoden 2015 vaaliluettelosta. Ilmeisesti tässä vaalilautakunta on nyt sitä mieltä, että 2019 vaaliluettelo on uusi asia. Vaikka KHO ei pura vuoden 2015 vaaliluetteloa, se ei ole automaattisesti voimassa enää uusissa vaaleissa.

– Uusissa vaaleissa vaalilautakunnan pitää soveltaa lakia, mukaan lukien Suomea velvoittava YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus, sanoo Scheinin, joka on usein puolustanut saamelaisia ihmisoikeuskysymyksissä.

Toistaiseksi ei ole vielä selvää, voivatko vaaliluettelosta poistetut henkilöt osallistua vaaleihin siinä tapauksessa, että he valittavat päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ainakin yksi valitus tekeillä

Yksi vaalilautakunnan hylkäämistä henkilöistä on saamelaiskäräjien jäsen Kari Kyrö. Kyrö pitää itseään inarinsaamelaisena eikä ymmärrä vaalilautakunnan päätöstä.

– Viime aikoina on nostettu esiin sellainen käsite kuin ryhmähyväksyntä, eli saamelaisten itsensä pitäisi päästä päättämään siitä, keitä ryhmään kuuluu. Ryhmähyväksyntäni tuli viime vaaleissa. Se oli erittäin vakuuttava ryhmähyväksyntä, koska liki 200 saamelaista antoi minulle äänensä.

– Jotkut ovat sanoneet, että siinä oli paljon niin sanottuja KHO-ääniä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Vaikkei niitä olisi ollut yhtään, minut olisi silti reilusti valittu.

Lue lisää

Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta poistettiin lähes sata henkilöä, vaikka KHO päätti juuri toisin

Korkein hallinto-oikeus ei pura päätöksiään saamelaiskäräjien vaalien äänioikeutetuista, vaikka ne rikkovat kansainvälistä sopimusta

Lisätty 29.7.2019 klo 10:15 maininta siitä, että Martin Scheinin on puolustanut saamelaisia useissa asiayhteyksissä.