Luontoarvot korostuvat – ympäristörikosten määrä lisääntyy silti

Suuri osa törkeistä rikkomuksista johtui jätteiden dumppaamisesta ympäristöön.

ympäristörikokset
 Päiväämätön poliisin handoutkuva, jossa ravintolan jäterasvaa on pullahtanut viemäristä ojaan.
Vuonna 2014 esitutkittavana oli kaikkiaan lähes 100 ympäristörikosta vähemmän kuin viime vuonna. Arkistokuva.Vantaan Poliisi

Esitutkintaviranomaisille tutkintaan tulleiden ympäristörikosten määrä on kasvussa. Tämä selviää juuri valmistuneesta Suomen kansallisen ympäristörikosten seurantaryhmän katsauksesta.

Viime vuonna esitutkittavana oli 202 ympäristön turmelemista, 12 törkeää ympäristön turmelemista. Ympäristörikkomuksia oli 246 kappaletta ja luonnosuojelurikoksia 53. Kaiken kaikkiaan Rikoslain alaisia ympäristörikoksia oli siis 517 kappaletta.

Esimerkiksi vuonna 2014 esitutkittavana oli kaikkiaan lähes 100 ympäristörikosta vähemmän, tuolloin luku oli 423.

– Luonto- ja ympäristöarvojen merkitys ja niiden suojelu ovat viime aikoina korostuneet johtuen osaltaan ilmastonmuutoksesta, poliisitarkastaja ja kansallisen ympäristörikosten seurantaryhmän puheenjohtajana toimiva Arto Hankilanoja Poliisihallituksesta arvioi poliisin tiedotteessa.

Hankilanojan mukaan törkeät ympäristön turmelemisen tekomuodot toteutetaan tyypillisesti liiketoiminnan yhteydessä.

Valtaosa törkeistä tekomuodoista liittyvät erilaisten jätteiden muodossa tapahtuneeseen ympäristön pilaamiseen sekä osin tai kokonaan lupaehtojen vastaiseen toimintaan.

– Ilmastonmuutoksen voidaan jo nykyisellään arvioi­da vaikuttavan Suomen luontoon sekä eläin- ja eliökantaan haitallisesti. On odotettavissa, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tullaan antamaan uutta tiukkenevaa sääntelyä, joka tuo päästöjen vähentämiseen ja jätteiden käsittelyyn liittyviä teknisiä ja taktisia kustannuksia nostavia vaatimuksia. Tämän johdosta ympäristörikokset, joissa laistetaan päästöjen ja jätteiden asianmukaisesta käsittelystä minimoiden suojelutoimista aiheutuvat kustannukset, muodostuvat toimijoilleen yhä tuottoisammaksi rikoshyödyksi, Hankilanoja kertoo poliisin tiedotteessa.

Ympäristörikosten vakavuutta arvioitaessa huomioidaan tavoitellun rikoshyödyn suuruuden lisäksi haittavaikutukset luonnolle.

Ympäristörikoslainsäädännön intressinä on monimuotoisen ja puhtaan luonnon säilyttäminen.

Täältä pääset katsomaan ympäristökatsauksen (siirryt toiseen palveluun) kokonaisuudessaan.