1. yle.fi
  2. Uutiset

Taimenten nousu Vehkajoella halutaan turvata uudella kalatiellä – ympäristöluvasta tehty valitus viivästyttää rakentamista

Myllykoskeen rakennettavalla kalatiellä halutaan mahdollistaa taimenten pääsy Haminan Vehkajoen keski- ja yläosan koskiin.

Vehkajoki, Hamina
Vesipyörre joen rannassa.
Vehkajokeen halutaan rakentaa uusi kalatie.Petri Lassheikki / Yle

Haminan Vehkajoen Myllykoskeen on tarkoitus rakentaa pohjapato ja luonnonmukainen kalatie. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle aiemmin tänä vuonna ympäristöluvan. Luvasta on kuitenkin valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kalatien rakentamisen tavoitteena on turvata kalojen nousu Myllykylän Myllypadon ohi niin, ettei vedenpinnan taso yläpuolisessa patoaltaassa muutu nykyisestä. Pohjapatoon rakennettavan kalannousuaukon alapuolelle on tarkoitus kivetä luonnontilaista koskea muistuttava kalannousuväylä.

Vehkajoen alin nousueste, Töytärinkosken säännöstelypato on muutettu pohjapadoksi viisi vuotta sitten. Sen jälkeen taimenet ovat päässeet nousemaan Myllykylän padolle saakka ja myös lisääntyneet padon alapuolisessa Myllykoskessa.

Kalatien rakentaminen Myllykoskeen mahdollistaa taimenten pääsyn Vehkajoen keski- ja yläosan koskiin.

Aluehallintoviraston lupapäätöksessä mainitaan, että alustavan aikataulun mukaan hanke on määrä toteuttaa tänä vuonna. Kaakkois-Suomen ely-keskuksen vesistösuunnittelija Markus Tapaninen kertoo, että ympäristöluvasta tehdyn valituksen vuoksi rakentaminen viivästyy. Hän kuitenkin uskoo, että hallinto-oikeuden päätös on hankkeen kannalta myönteinen ja kalatietä päästään rakentamaan ensi kesänä.

Hankkeen kustannusarvio on 60 000–70 000 tuhatta euroa. Kustannuksista vastaavat puoliksi Kaakkois-Suomen ely-keskus ja Haminan kaupunki. Lupaa kalatien rakentamiselle haki Vehkjärven osakaskunta.

Vehkajoki laskee Vehkjärvestä, joka sijaitsee Haminan kaupungista viitisentoista kilometriä pohjoiseen.

Lue seuraavaksi