1. yle.fi
  2. Uutiset

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haluaa torpata Patolan alueen metsähakkuut

Yhdistys on jättänyt toimenpidekieltohakemuksen ELY-keskukseen hakkuista, jotka tähtäävät Gasumin kaasuputken siirtoon Raide-Jokerin ja asuntojen rakentamisen tieltä.

liito-orava
Puita.
Kalle Niskala / Yle

Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle ei kelvannut Helsingin kaupungin hiljattain tekemä uusi linjaus Patolan metsän halki kulkevan kaasuputken reitiksi. Metsässä on yhdistyksen mukaan liito-oravan ydinalue.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajan Mika Välipirtin mukaan puiden kaato avaisi noin 12:n metrin levyisen hakkuualueen, joka uhkaa liito-oravan ydinaluetta.

– Viime kädessä vastakkain ovat asukkaiden ja luonnonsuojeluyhdistyksen näkemys sekä rakentajan, hankesuunnittelijan tai toimeksiantajan näkemys. Taustalla on paljon selvityksiä ja kysymys on siitä, miten luonnonsuojelulakia tulkitaan. Silloin on järkevää, että tulkinnan tekee viranomainen, eli tässä tapauksessa ELY-keskus.

Välipirtti odottaa ELY-keskuksen vastaavan hakemukseen varsin nopeasti, ehkä jo tämän viikon aikana.

Puiden hakkuilla valmisteltaisiin Gasumin maakaasuputken siirtoa, joka pitää tehdä pikaraitiotie Raide-Jokerin linjauksen vuoksi. Hakkuiden aloitusajankohdaksi on ilmoitettu elokuun alkupuoli.

Liito-orava on suojattu luonnonsuojelulailla, lisäksi ympäristöministeriön ohjeistuksissa määritellään, miten se pitää huomioida erilaisissa hankkeissa.

Lue seuraavaksi