Valkeakoski hankkii vanhemmille koululaisille omat tietokoneet

Tulevan kouluvuoden aluksi 4. ja 7. -luokkalaiset saavat tietokoneet lainaan.

tietokoneet
Läheltä
Yle

Osa valkeakoskelaisista koululaisista saa kaupungilta koulun alkaessa tietokoneen.

Kaupunki on päättänyt hankkia ja lainata tietokoneet kaikille 4- 9. -luokkalaisille koululaisille.

Tulevan kouluvuoden aluksi ainoastaan 4. ja 7. -luokkalaiset saavat tietokoneet lainaan.

Tietokoneita hankitaan lisää vuosittain, jotta kahden vuoden kuluttua koneet olisi kaikilla.

Myös yhteisiä tabletteja ostetaan enemmän.

Perinteisiäkään välineitä ei unohdeta. Kirjojen lukeminen jatkuu ja kynilläkin kirjoitetaan.