Jokien koskia kunnostetaan Muoniossa taimenia varten

Kunnostustettavat Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoket ovat entisiä uittoväyliä.

Taimen. Kuva: Anni-Saara Paltto / Yle

Muoniossa kunnostetaan koskia neljässä joessa. Tavoitteena on saada lisää kutu- ja poikastuotantoalueita taimenille. Lapin ely-keskuksen vetämän kunnostuksen kohteena on Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen virtapaikkoja.

Joet ovat Tornionjoen vesistöaluetta, jossa esiintyy sekä merivaellukselle lähtevää taimenta että paikallista taimenta. Meritaimen tärkeimpiä lisääntymisalueita ovat noin 250 kilometrin päässä rannikolta olevat sivujoet.

Jokiin ajetaan kiviä ja soraa sekä tehdään kynnysrakennelmia taimenille. Lapin ELY-keskuksen mukaan vesi saattaa samentua lyhytaikaisesti kunnostuspaikoilla.

Työt aloitetaan Pakajoelta, josta siirrytään Kangosjoelle. Tiistaina aloitetut työt jatkuvat tällä erää elokuun loppuun asti ja niitä jatketaan ainakin vielä ensi vuonna.

Valtion rahaa jokien kunnostukseen Muoniossa on myönnetty 200 000 euroa.

Kunnostamisesta tekivät aloitteen Muonion kalastusalue ja alueen osakaskunnat.

Kohteena olevat joet ovat entisiä uittoväyliä. Uittoa varten joet perattiin ja se hävitti monin paikoin taimenien kutu- ja pienpoikaskivikot koskialueilta. Osa peratuista koskista on kunnostettu 1980-luvulla uiton loputtua.