KHO: Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta poistetut henkilöt palautettava takaisin luetteloon

Korkein hallinto-oikeus totesi, että saamelaiskäräjät ei voi ohittaa tuomioistuimen päätöstä ns. itseoikaisulla.

Saamelaiskäräjät
Tasavallan presidentti Sauli Niinistä puhuu saamelaiskäräjien avajaisissa ja saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen vihkitilaisuudessa.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistä piti juhlapuheen saamelaiskäräjien avajaisissa ja saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen vihkitilaisuudessa.Raimo Torikka / Yle

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut ratkaisun valituksiin, jotka koskivat saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksiä poistaa ns. itseoikaisuna henkilöitä saamelaiskäräjien vaaliluettelosta. KHO:n mukaan vaalilautakunnan päätös on kumottava ja poistettava.

Lisäksi KHO totesi, että saamelaiskäräjien vaalilautakunnan itseoikaisupäätökset eivät ole täytäntöönpantavissa lainvoimaa vailla olevina. Päätökset tarkoittavat sitä, että vaaliluettelosta itseoikaisupäätöksillä poistetut henkilöt on palautettava luetteloon.

Itseoikaisulla ei voi ohittaa tuomioistuimen päätöstä

Vaalilautakunta on perustellut henkilöiden poistamista vaaliluettelosta itseoikaisulla. KHO:n mukaan vaalilautakunta voi käyttää itseoikaisua, jos henkilö on oikeudettomasti jätetty pois tai oikeudettomasti merkitty vaaliluetteloon.

Henkilöiden vaaliluetteloon merkitsemisen lainmukaisuus on ratkaistu KHO:ssa vuosina 2011 ja 2015. KHO:n torstaisen ratkaisun mukaan tuomioistuimen päätöstä ei voi ohittaa itseoikaisulla.

Vaalilautakunnan päätöksissä ei ole kyse teknisluonteisesta ja ilmeisestä virheestä, jonka korjaaminen saamelaiskäräjälain mukaan on itseoikaisulla mahdollista.

Kari Kyrö: Pitänee lähteä ehdokkaaksi vaaleihin

Yksi vaalilautakunnan vaaliluettelosta poistama ja korkeimman hallinto-oikeuden sinne palauttama henkilö on Kari Kyrö. Hän oli yksi niistä henkilöistä, jotka valittivat asiasta KHO:een.

– Tässä päätöksessä yksioikoisesti todetaan, että valitukseni hyväksytään ja saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätös kumotaan ja poistetaan. Sitä minä olin valituksessani vaatinut, ja KHO teki tuon saman ratkaisun, niin hyvältähän tämä tietenkin tuntuu.

Kyrö on ollut vaaliluettelossa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuodesta 2011 ja Saamelaiskäräjien jäsen vuodesta 2015. Hän pohtii vielä sitä, osallistuuko syyskuussa saamelaiskäräjien seuraaviin vaaleihin ehdokkaana.

– Tässä on jo tämän parin tunnin aikana, mitä tämä päätös on ollut julkinen, niin tullut jo lisää painetta siihen. Tietysti hyvin vakavasti harkitsen tätä, että pitäisikö suostua ihmisten toiveeseen, että asettuisin ehdokkaaksi. Sanotaan näin, että pitänee suostua siihen.

Lue lisää

Ihmisoikeusjuristi: Ihmisten poistaminen saamelaiskäräjien vaaliluettelosta ei ole KHO:n päätöksen vastaista

Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta poistettiin lähes sata henkilöä, vaikka KHO päätti juuri toisin

Korkein hallinto-oikeus ei pura päätöksiään saamelaiskäräjien vaalien äänioikeutetuista, vaikka ne rikkovat kansainvälistä sopimusta