Turun Vähäjoessa edelleen suolistoperäistä bakteeria – Ekopartnerin palon jäljiltä joen happipitoisuus jo lähes normaali

Turun kaupungin ympäristöterveys kehottaa edelleen välttämään Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- tai talousvetenä.

suolistobakteerit
Läheltä
Yle

Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- ja talousvetenä tulee edelleen välttää, linjaa Turun kaupungin ympäristöterveys.

Joki on ollut käyttökiellossa sen jälkeen kun Orikedolla paloi Ekopartnerien tontilla jätekasa kesäkuun lopulla.

Viranomaiset kertoivat tuolloin, ettei palosta aiheutunut ympäristövahinkoja, mutta näytteitä on otettu vielä heinäkuussa useampaan otteeseen. Heinäkuussa huomattiin, että Vähäjoessa on runsaasti suolistoperäisiä bakteereja.

Suolistoperäisiä bakteereja edelleen paljon

Heinäkuun 22. päivänä otetuissa näytteissä suolistopeäristen bakteerien määrät ovat yhä olleet poikkeuksellisen korkeita, eikä Varsinais-Suomen Ely-keskus tai Turun kaupungin ympäristöterveys edelleenkään tarkalleen tiedä, mistä bakteerit ovat lähtöisin.

Suolistoperäisten bakteerien vuoksi ELY-keskus teki valvontakäynnin Gasum Oy:n Turun Topinojan jätehuoltoalueella sijaitsevalle biokaasulaitokselle. Samalla laitokselta otettiin näytteitä.

– Analyysitulosten perusteella Gasumin Topinojan biokaasulaitoksen alueen hulevedet sisältävät suolistoperäisiä bakteereja. Niiden kulkeutumista Orikedon alueen ojiin ja edelleen Vähäjokeen selvitetään, todetaan tiedotteessa.

Ely-keskus epäilee, että on todennäköistä, että alueella on edelleen muitakin päästölähteitä, joista bakteerit päätyvät Vähäjokeen. Lisäksi aiempien selvitysten perusteella Ely-keskus kertoo, että bakteereja päätyy jokeen myös ylempää joen varrelta, joten selvitystyötä jatketaan.

Happipitoisuudet normaaleja

Muuten näytteiden perusteella Vähäjoen vesi on palaamassa normaaliksi happitilanteen osalta, mutta haitallisia aineita lölytyy vedestä yhä.

Vähäjoen happipitoisuudet ovat palautuneet normaaleiksi tai lähes normaaleiksi reilu viikko sitten otettujen näytteiden perusteella.

Sen sijaan haitallisia yhdisteitä löytyy vieläkin. Ely-keskuksen tiedotteen mukaan Orikedon palon sammutusvedet kulkeutuivat Vähäjokeen hulevesiputkesta. Vähäjoesta mitattiin palon aikana ja viikko sen jälkeen vielä useiden haitallisten aineiden pitoisuuksia. Näytteiden mukaan yhden yhdisteen, pyrokatekolin, pitoisuudet ylittivät raja-arvon ja kyseinen yhdiste voi olla kaloille tappava.

– Joessa ei kuitenkaan havaittu tuolloin kuin yksittäisiä kuolleita kaloja, tiedotteessa kerrotaan.

Nyt haitallisten yhdisteiden määrät ovat jo laskeneet.

Lue lisää:

Turun Vähäjoesta löytynyt runsaasti suolistoperäisiä bakteereja – niiden alkuperä selvityksessä

Turun Vähäjoen veden käyttökieltoa jatketaan – bakteeripitoisuudet edelleen korkeita

Turun Orikedon jätekasapalon ympäristövahingot jäivät vähäisiksi