Näsijärven täyttäminen Hiedanrannassa etenee taas hieman

Kaupunki on hakenut lupaa Näsijärven täytölle, jotta ratikka voisi kulkea kaistaleen kautta kohti Lielahtea.

Hiedanranta
Läheltä
Yle

Näsijärven täyttäminen Hiedanrannassa saattaa onnistua. Tampereen kaupunki esittää aluehallintovirastolle tekemässään vastineessaan useita toimia, joilla suojataan ympäristöä ja vedenlaatua.

Täyttökaistaleen ja rannan väliin jäävää kanavaa esimerkiksi levennetään, jotta vesi virtaisi paremmin. Kaupungin mukaan järven pohjaan kasautuu vain vähän aineksia, eikä sillä ole vaikutuksia vedenlaatuun.

Happipitoisuuden lasku haitalliselle tasolle on kaupungin mukaan erittäin epätodennäköistä ja happitasoa tarkkaillaan jatkuvasti. Tarvittaessa kanavaan asennetaan ilmastimia.

Onnettomuuksien aiheuttamat haitat kuten esimerkiksi öljyvuodot estetään erilaisilla rakenteilla.

Lisäksi läheisistä viidestä pohjavesiputkesta ja yhdestä kohdasta Näsijärveä tehdään isotooppitutkimukset kerran vuodessa. Ruoppausmassoista tuleva vesi taas johdetaan biosuodatusalueen läpi Näsijärveen suojaverhojen sisälle.

Kaupunki on hakenut lupaa Näsijärven täytölle, jotta ratikka voisi kulkea kaistaleen kautta kohti Lielahtea. Tähän mennessä huoli ympäristövaikutuksista on torpannut luvan.

Ympäristölupaa käsittelee myös Vaasan hallinto-oikeus, josta päätös saadaan ehkä vuodenvaihteessa.