AVI:n työsuojelu: Poliiseilla liian kova työtaakka

Erityisesti poliisit pääkaupunkiseudulla sekä rikostutkinnassa kuormittuvat työssään.

poliisi
Poliisi.
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto selvitti poliisin työoloja vuosina 2018 ja 2019.Tiina Jutila / Yle

Poliisit uupuvat työssään liian suuren työmäärän, kiireen ja työn keskeytymisten takia. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto selvitti työoloja Poliisihallituksessa sekä pääkaupunkiseudulla, Kanta-ja Päijät-Hämeen sekä Kaakkois-Suomen poliisiasemilla vuosina 2018 ja 2019. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 58.

Eniten puutteita on AVI:n selvityksen mukaan henkisen kuormituksen hallinnassa. Tarkastusten perusteella poliisien kokema työtakka on kasvanut, koska määrärahat ovat vähentyneet, mutta poliisien työmäärä on kasvanut.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan joissakin yksiköissä sairauspoissaolot ovat vähentyneet, koska työntekijät kokivat, että sairauspoissaolo lisäisi kollegojen työn määrää.

– Poliiseilla on tietyt laadulliset vaatimukset, mitä heidän pitää tehdä. Se tuo ristiriitaa työn laadulle ja ajankäytölle. Näin sen näkisin, sanoo toteaa työsuojelutarkastaja Peetu Santalahti Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Poliisin työssä on suuri henkinen kuorma

Erityisesti poliisit pääkaupunkiseudulla sekä rikostutkinnassa kuormittuvat AVI:n työsuojeluselvityksen mukaan työssään.

Etelä-Suomen AVI antoi psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta yhteensä 7 kehotusta ja 15 toimintaohjetta.

Santalahden mukaan lievistä puutteista aluehallintovirasto antaa toimintaohjeita ja lievää vakavammista kehotuksia. Nyt kehotukset annettiin pääkaupunkiseudulla toimiviin yksiköihin, ja niiden noudattaminen varmistetaan jälkivalvonnalla.

– Hämeen poliisilaitoksella kuormitus ei ole vielä sellaista kuin pääkaupunkiseudulla, mutta Hämeen poliisilaitokselle on annettu yhdeksän toimintaohjetta psykososiaalisesta kuormituksesta, joten kyllä kuormitus näkyy myös siellä, sanoo Santalahti.

Rikostutkinnassa työskentelevät poliisit kokevat AVI:n valvonnan mukaan erityistä painetta.

– Rikostutkintaan tuleva juttumäärä on valtava. Mm. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on kertonut siitä julkisuudessa. Poliisiin on tullut rakenteellisia uudistuksia, mutta uusia virkoja ei välttämättä ole tullut, vaikka työn määrä on kasvanut. Näin he asian meille toivat esille, kertoo työsuojelutarkastaja Santalahti.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava, että haitallinen työn kuormitus vaaranna työntekijöiden terveyttä.