Uuden tieliittymän toivotaan vauhdittavan Lammassaaren tonttien kysyntää

Vaikka Pietarsaaressa on vähän tonttimaata, Lammassaaren tonteille odotettiin vilkkaampaa kysyntää.

tontit
Ny anslutningsväg byggs till bostadsområdet på Fårholmen
Lammassaareen tulee uusi liittymä maantielle 749.Yle/Kjell Vikman

Pietarsaaressa kaupunki toivoo Lammassaaren tonttien kysynnän kiihtyvän uuden tieliittymän myötä.

Lähellä vesistöjä sijaitsevien tonttien kysyntä on toistaiseksi ollut pettymys. 24 tontista esisopimus on tehty vasta viiteen tonttiin.

Alueella alkoi viime viikolla uuden tieliittymän rakennustyöt. Asuinalueen ohikulkutiehen liittävä risteys parantaa alueen saavutettavuutta. Liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden vuoksi asemakaava-alueen katuliittymä maantiehen toteutetaan kanavoituna liittymänä uuden kadun, Lepakkotien kohdalle.

Urakassa katkaistaan kaksi vanhaa liittymää maantiehen. Liittymän kanavoinnissa tehdään maantiehen saarekkeet ja etelän suunnasta Lammassaaren suuntaan vasemmalle kääntyville tehdään kääntymiskaista. Maantien itäpuolella olevaa nykyistä kevyen liikenteen väylää siirretään ulommaksi päätiestä 400 metrin matkalla ja samalla rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä maantien länsipuolelle.

Samalla rakennetaan meluvalleja ja kevyen liikenteen väyliä. Urakka maksaa noin 580 000 euroa.