Länsimetro: Räjähdysonnettomuuteen johtaneiden töiden turvallisuussuunnitelmat olivat asianmukaisia

Viranomaisten tutkimus asiasta on vielä kesken.

Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Länsimetron mukaan Espoon Kivenlahdessa viime viikon maanantaina onnettomuuteen johtaneiden räjäytystöiden turvallisuussuunnitelmat oli tehty asianmukaisesti.

Kivenlahdentorin metrosisäänkäynnin läheisyydessä tehdyissä vesi- ja viemäriliitostöissä sinkoutui kiviä lähikiinteistöihin. Kivet rikkoivat 13 ikkunaa, mutta henkilövahinkoja ei syntynyt.

Länsimetron tiedotteen mukaan avolouhinnan yhteydessä kiviä sinkoutui varotoimenpiteistä huolimatta. Työmaan urakoitsijana toimivan Skanska Infran aluejohtaja Pekka Räsänen kertoo, että yrityksen aliurakoitsijan räjäyttäjälle oli annettu asianmukainen perehdytys ja hänellä oli tarvittava pätevyys.

– Viranomaistutkinta onnettomuuden syiden selvittämiseksi on käynnissä, mutta ei ole vielä valmistunut. Skanska avustaa viranomaisia onnettomuuden syiden selvittämisessä. Lähikiinteistöille aiheutuneet vahingot luonnollisesti korjataan, Räsänen toteaa tiedotteessa.

Aseman räjäytystyöt saatiin valmiiksi viime viikolla. Rakennustyöt etenevät Länsimetron mukaan työmaalla normaalisti.

Viranomaisten tutkimus valmistunee kuukaudessa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylitarkastaja Teemu Juhala kommentoi STT:lle viime viikolla, että viraston tietoon tulevia räjäytysonnettomuuksia sattuu Etelä-Suomen toimialueella vuodessa muutamia. Juhala kommentoi tuolloin yleisellä tasolla, että onnettomuuksien taustalta löytyy tyypillisesti puutteellisia suunnitelmia.

– Räjäytystyö on vaarallista työtä, johon liittyy suuria voimia, ja silloin ennakkosuunnittelu korostuu. Kun vuosien varrella olemme käsitelleet monia eri tapauksia, nämä suunnitelmapuutteet ovat tyypillisiä, jotka tulevat vastaan. Eli asianmukaista turvallisuussuunnittelua ja räjäytyssuunnitelmia ei löydy tai ne ovat puutteellisia, Juhala totesi.

Hän ei ottanut kantaa Kivenlahden tapahtumiin.

Kivenlahdessa vieraili viime viikolla avin tarkastajia, ja tarkastuskertomuksen arvioitiin valmistuvan kuukauden sisällä. Tarkastuskertomuksessa voidaan antaa ohjeita, kehotuksia ja velvoitteita. Työsuojeluviranomainen tekee harkinnan ilmoituksesta sen pohjalta, ilmeneekö räjähdystoiminnassa mahdollisesti työturvallisuuteen liittyviä laiminlyöntejä.

Avin tarkastajat myös arvioivat, onko tilanteessa tapahtunut laiminlyöntejä ja arvioivat sen perusteella, tehdäänkö asiasta ilmoitus poliisille. Mahdollisten työturvallisuuden laiminlyöntien lisäksi tutkintanimikkeitä voivat olla vaaran aiheuttaminen tai räjähderikos.

Tarkastajien tehtävänä on myös selvittää, ovatko kenttäkohtaiset räjäytyssuunnitelmat kunnossa.