Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta 240 oikaisupyyntöä: KHO pelkää, että mahdollisia valituksia ei ehditä käsitellä ennen syyskuun vaaleja

Edellisten vaalien alla valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli lähes kaksi sataa.

Saamelaiskäräjät
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi on huolestunut saamelaiskäräjien vaalien kireästä aikataulusta.Sini Järnström / Yle

Saamelaiskäräjien mukaan äänioikeushakemusten kasvanut määrä käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista.

Saamelaiskäräjien vaaliluetteloista on väännetty kättä erityisesti vuoden 2011 jälkeen. Silloin korkein hallinto-oikeus KHO uudella tulkinnalla laajensi saamelaismääritelmää. Laajennus lisäsi äänioikeushakemusten määrää.

Viime talvena YK:n ihmisoikeuskomitea päätyi siihen, että KHO:n tulkinta loukkasi saamelaisten itsemääräämisoikeutta. Tänä kesänä KHO päätti ettei se pura komitean arvostelemia päätöksiä.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta puolestaan poisti itseoikaisuna heinäkuun alussa KHO:n ottamat henkilöt vaaliluettelosta. KHO vastasi tähän ja kumosi vaalilautakunnan itseoikaisuna tekemän päätöksen laittomana viime viikolla.

Seuraavat saamelaiskäräjävaalit käydään syyskuun aikana. Niiden vaaliluettelosta on saamelaiskäräjien hallituksen käsittelyssä 240 oikaisupyyntöä henkilöiltä, joiden hakemuksen vaalioikeudesta vaalilautakunta on hylännyt.

Riittääkö aika valitusten käsittelyyn?

Nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa pelätään, että aika mahdollisten valitusten käsittelyyn ennen vaaleja ei riitä. Edellisten vaalien alla valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli lähes kaksi sataa.

– Jos saamelaiskäräjien hallitus käsittelee nämä asiat vasta elokuun loppupuolella kokouksessaan, ja jos niistä päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mistä seuraa tietenkin tavanomainen kuulemismenettely tuomioistuimessa, niin se että päätökset ehdittäisiin antaa syyskuun loppuun mennessä, vaikuttaa epävarmalta, jopa epätodennäköiseltä, pohtii korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi.

Vaalilautakuntaan tuli runsaat 550 uutta vaalioikeushakemusta. Lautakunta hyväksyi hakemuksista runsaat kaksi sataa.

Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee nyt vaalilautakunnan hylkäämien 240 henkilön oikaisupyynnöt. Päätökset hallitus tekee kokouksessa, joka alkaa 20. päivä elokuuta. Niillä, joiden oikaisupyynnön hallitus hylkää, on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Saamelaiskäräjien kahdessa viime vaalissa rajusti lisääntyneen hakijamäärän käsittely vaatii huomattavasti enemmän aikaa kuin ennen.

– Huolellinen työ, mitä tähän asti vaalilautakunta on tehnyt, ottaa oman aikansa. Omalta osaltamme hallituksessa pyrimme huolehtimaan käsittelystä. Aikataulullisesti emme voi muuta kuin tehdä parhaamme, ja käsitellä asiat niin nopeasti kuin mahdollista, sanoo saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Lue myös:

Oikeusoppinut Saamelaiskäräjien vaaliluetteloasiasta: Tässä vaiheessa toivoisi, että valtiovalta olisi suostunut vaalien lykkäämiseen