1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. putkat

Oikeusasiamies: Liian moni kuolee putkaan

Edes Poliisihallituksella ei ole tarkkoja tietoja tapausten määristä.

Putkakuolematapauksia on 2000-luvulla ollut noin 6-27 vuodessa. Kuva: Laura Hyyti / Yle

Putkakuolemien ennaltaehkäisyyn pitäisi panostaa, katsoo eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Putkakuolematapauksia on 2000-luvulla ollut noin 6-27 vuodessa. Oikeusasiamiehen selvityksessä ilmeni, että edes Poliisihallituksella ei ole tarkkoja tietoja tapausten määristä.

Oikeusasiamiehen mukaan putkakuolemien tutkinnassa kertynyt aineisto tulisi kerätä kattavasti ja analysoida. Tiedosta olisi hyötyä putkakuolemien ehkäisyssä sekä poliisien ja vartijoiden koulutuksessa.

Poliisihallitus kertoo tiedotteessaan, että se perehtyy oikeusasiamiehen ratkaisuun ja ryhtyy tarvittaviin toimiin. Putkakuolemien ehkäisyä pidetään Poliisihallituksessakin tärkeänä, kerrotaan tiedotteessa.

Laki päihtyneiden käsittelystä on peräisin 1970-luvulta. Oikeusasiamiehen mukaan lakia pitäisi arvioida uudelleen. Poliisin roolia päihtyneiden säilöönotossa on arvosteltu aiemminkin. Oikeusasiamies huomauttaa, että Suomessa on isojakin kaupunkeja, joissa ei ole selviämisasemia.

– Poliisi on jo usean vuoden ajan pyrkinyt edistämään selviämispalvelujen järjestämistä niiden tarpeessa oleville päihtyneille henkilöille, kertoo poliisiylitarkastaja Mika Heinilä tiedotteessa.

Laeissa parannettavaa

Oikeusasiamies kehotti Poliisihallitusta kiinnittämään huomiota myös vankikuljetuksissa tapahtuvien putkakuolemien sekä vapautensa menettäneiden itsemurhien ehkäisemiseen.

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan laki, jonka mukaan kaikista putkakuolemista on ilmoitettava syyttäjälle. Syyttäjän rooli on oikeusasiamiehen mukaan kuitenkin epäselvä. Myös esitutkintalaissa, kuolemansyyn selvittämistä koskevassa laissa sekä laissa poliisin säilyttämien henkilöiden käsittelystä on oikeusasiamiehen mukaan parannettavaa.

Oikeusasiamies on pyytänyt Poliisihallitusta, sisäministeriötä, oikeusministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Valtakunnansyyttäjänvirastoa ilmoittamaan toimenpiteistään vuoden loppuun mennessä.