Varkauden museot on julkaissut matkaoppaan Varkauden teollisiin ympäristöihin

Varkauden teollinen historia lasketaan alkaneeksi vuodesta 1815.

Varkaus on teollisuuskaupunki, missä sijaitsevat Stora Enson Varkauden LVL-tehdas ja saha. Laitoksilla valmistetaan viilupuuelementtejä sekä höylä- ja sahatavaraa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Varkauden museot on julkaissut matkaoppaan Varkauden teollisiin ympäristöihin. Oppaassa tutustutaan teollisuuden muokkaamaan ja synnyttämään kaupunkiin ja etsitään nykyhetkestä merkkejä menneisyydestä. Siinä esitellään rakennuksia, paikkoja ja alueita, jotka kertovat Varkauden teollisesta historiasta.

Varkauden teollinen historia lasketaan alkaneeksi vuodesta 1815, jolloin vapaaherra Gustaf Wrede sai senaatilta luvan ruukin perustamiseen, kerrotaan kaupungin museoiden nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun). Varkaudessa on luotu muun muassa ruukki- ja konepajatoimintaa, laivanrakennus- ja puunjalostusteollisuutta sekä saha- ja paperiteollisuutta.