Imatran Mansikkalan ratatyömaan turvallisuutta parannettiin koulujen alkaessa – koululaiset saatetaan tarvittaessa työmaan ohi

Imatralla sijaitsevan Mansikkalan ratasiltatyömaan järjestelyjä on parannettu, jotta koululaisten on turvallisempi kulkea alueen ohi.

rautatieliikenne
Läheltä
Yle

Imatralla Mansikkalan ratasillan työmaalla on selkeytetty kevyen liikenteen järjestelyjä.

Koulujen alettua kevyen liikenteen väylä on Mansikkalan ratasillan työmaan kohdalla aidattu Vuoksen molemmilla puolilla.

Aitauksella halutaan välttää kulkijoiden eksyminen vahingossa Mansikkalan ratasillan työmaa-alueelle.

Nyt käyttöön otettu kevyen liikenteen väylä on kulkijoiden käytössä marraskuulle saakka, jolloin sillan keskiosa avataan jälleen kevyelle liikenteelle.

Koululaiset saatetaan tarvittaessa turvallisesti Mansikkalan ratatyömaan ohi.