Kesän kuivuudesta huolimatta pohjavedet ovat Meri-Lapissa lähes normaalitasolla

Edellisenä kesänä pohjavesien määrään vaikutti kuumuus.

Meri-Lappi
Vedeenottamo, Länkimaa
Länkimaan vedenottamo sijaitsee Kemissä.Kimmo Hiltula / Yle

Kesän kuivuus näkyy vain vähän pohjavesien määrässä. Meri-Lapin Vesi Oy:n tärkeimmällä vedenottoalueella, Tervolan Kauvonkankaalla pohjaveden taso on hiukan pitkän ajan keskiarvon alapuolella.

Tämän hetken tilanne on parempi kuin vuosi sitten, jolloin kesän kuumuus lisäsi haihduntaa. Kemin veden toimitusjohtaja Juha Hiltula huomauttaa, että kesät ovat merkityksellisiä pohjavesien määrän kannalta.

– Kyllähän vedenpinnat tippuvat kesän aikana, jos hellettä on ja vettä ei sada. Tällä hetkellä ollaan viime vuoden pinnankorkeuksien yläpuolella.

–Pohjavesi kertyy sulamisvesistä ja sadannasta, erityisesti syyssateista ja sadannalla on suuri merkitys siihen, kuinka paljon pohjavettä syntyy, Hiltula jatkaa.

Vuoden alimmat pohjavesitasot mitataan alkukeväästä ennen roudan sulamista. Enimmillään pohjaveden määrä on puolestaan sulamisvesien imeydyttyä toukokuussa

Vuoden alimmat pohjavesitasot mitataan alkukeväästä ennen roudan sulamista. Enimmillään pohjaveden määrä sulamisvesien imeydyttyä toukokuussa.