Merimetsokanta pieneni Merenkurkussa, mutta kasvoi Selkämerellä

Merimetsokanta ei enää merkittävästi kasva Suomen rannikolla. Yhdyskunnat muuttavat alueelta toiselle ihmisen toiminnan seurauksena.

merimetsot (suku)
Kolme merimetson poikasta pesässään
Jarkko Heikkinen / Yle

Merenkurkun merimetsokanta on pienentynyt 1500 pesällä viime vuodesta. Vastaavasti Selkämerellä kanta on kasvanut tuhannella pesällä. Vuosittainen vaihtelu alueiden välillä on seurausta sekä poikkeamisluvilla että luvattomasti tehdystä pesintöjen häirinnästä.

– Merimetsot muuttavat Satakunnan ja Pohjanmaan välillä sen mukaan, miten niiden yhdyskuntia häiritään, sanoo tutkija Pekka Rusanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Merenkurkun pesien määrän vähenemistä selittää lähinnä Vaasan edustalta pois lähtenyt yhdyskunta. On mahdollista, että se siirtyi Selkämerelle.

Merikotkakin verottaa

Tutkija Pekka Rusanen kertoo, että jos iso yhdyskunta siirtyy, se on yleensä aina ihmisen vaikutusta. Mikäli pesämäärä pienenee vähän, asialla saattaa olla merikotka.

Merikotkanuoret saalistavat isoissakin ryhmissä niin, että ne saavat merimetsoyhdyskuntia verotettua. Joskus merikotkan saalistus voi saada koko yhdyskunnan lähtemään, kuten kävi Nauvossa.

– Nauvossa oli vuonna 2011 iso noin 2000 merimetson yhdyskunta, mutta kolmenkymmenen merikotkanuoren parvi saalisti siellä niin, että vuonna 2018 siellä ei pesinyt enää yhtään merimetsoa, kertoo Rusanen.

Ei enää kasvua

Mustasaaressa Raippaluodon edustalla on tällä hetkellä yksi maan suurimmista yhdyskunnista: 1700 pesän yhdyskunta. Uusia yhdyskuntia on syntynyt Maalahteen ja Vöyrille.

Selkämerellä on nyt yhteensä 6 540 merimetson pesää, Merenkurkussa 3 800. Koko Suomen rannikolla pesiä oli yhteensä runsas 25 700.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan koko maassa merimetsokanta pieneni edellisvuodesta ja kannan kasvu on hidastunut merkittävästi. Merkittävää kasvua ei ole enää odotettavissa.

– Kanta on nyt vuoden 2016 tasolla, toteaa Rusanen.