Etelä-Karjalan liiton kehittämispäällikkö Anu Talka on Lappeenrannan Linnoituksen uusi isäntä

Anu Talka löytää kotikaupungistaan paljon kehuttavaa, mutta myös kehitettävää.

Lappeenranta
Lappeenrannan Linnoituksen vuoden 2019 isäntä Anu Talka.
Sami Soljasaari

Lappeenrannan Linnoituksen uudeksi isännäksi on nimetty Etelä-Karjalan liiton kehittämispäällikkö Anu Talka.

Linnoituksen isännän viitta, käädyt ja hattu luovutettiin Talkalle Lappeenrannan satamatorilla perjantaina.

Maakuntaliiton kehittämispäällikön työn ohella Talka tunnetaan Etelä-Karjalan historian tutkijana.

Talka ottaa Linnoituksen isännän tehtävät vastaan Lappeenrannan 370-vuotisjuhlallisuuksien kynnyksellä. Hänen mukaansa merkkivuodet kannustavat ihmisiä ajattelemaan asioita, joita ei välttämättä muuten tulisi mietittyä.

– Monet asiat ovat meille itsestäänselviä ja siksi emme tajua, miten paljon lopulta tiedämme kotiseudustamme. Kun tuntee maakunnan menneisyyden, näkee samalla sen voiman vuosisatojen ajalta. Aikalaiset ovat aina löytäneet tavan mennä eteenpäin. Koenkin olevani maakuntaliitossa aitiopaikalla tähyämässä tulevaisuuteen, Talka sanoo kaupungin tiedotteessa.

"Tapahtumarikkaassa kaupungissa pulpahtelee iloisesti"

Talka kuvailee Lappeenrantaa tapahtumarikkaaksi kaupungiksi, jossa pulpahtelee iloisesti.

– Olen erityisen ylpeä nuoremmista sukupolvista, jotka ovat rohkeasti ottaneet tekovastuun itselleen. On syntynyt hienoja, kotiseudustaan ylpeitä ilmiöitä, kuten Lehmus Roastery ja Kulttuuritila Nuijamies. Myös yliopistolta tupsahtelee huomiota herättäviä, käsittämättömiä innovaatioita.

Talka kiittelee Lappeenrannan Greenreality-henkeä, joka kannustaa ihmisiä myös pieniin ilmastotekoihin.

Linnoituksen isäntä toivoo, että kaupunki astelisi vielä lähemmäs asukkaitaan ja asettuisi heidän asemaansa palveluita kehittäessään.

Linnoitus nostattaa paikallisylpeyttä

Linnoitus on Talkan silmissä kehittynyt ansaitsemaansa arvoon.

– Linnoitus on suunnattoman kaunis miljöö, joka nostattaa paikallisylpeyttä. Myös nuoret kokevat sen omaksi paikakseen.

Kehittämisehdotuskin löytyy.

– Mielestäni alueelle voisi seuraavaksi pohtia pientä, eksoottista ja alueen erityispiirteet huomioivaa majoitusmahdollisuutta Lapin iglujen tapaan.

Talkan mielestä myös Saimaan kanavanvarren aluetta tulisi muokata kävijäystävällisemmaksi ja tehdä alueesta paremmin saavutettava. Lisäksi hän pohtii, voisiko aikoinaan kuopatun keskustelun kaupunkipuistosta herättää uudelleen henkiin.

Talka on 24. Linnoituksen isäntä. Hän seuraa tehtävässä Yle Kaakkois-Suomen päällikköä Sari Lehtistä.

Linnoituksen isännän valitsi kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Kaupunginjohtaja haluaa vuoden 2019 isännän valinnalla korostaa Lappeenrannan 370-vuotisjuhlavuoden hengessä alueen historian merkitystä ja samalla kaupungin kehittämisnäkymiä.

– Talkalla on ajatuksia siitä, miten Lappeenrannan monivivahteista historiaa voidaan tehdä tutuksi tulevillekin sukupolville. Linnoituksen uusi isäntä katsoo myös rohkeasti tulevaisuuteen. Hänellä on vahvaa näkemystä linnoituksen, Lappeenrannan ja koko maakunnan kehittämiseksi, Jarva perustelee valintaansa.