Säännöllistä tukea koulutyössä tarvitsevien määrä on kasvussa Kaustisella

Ala- ja yläluokilla noin 40 oppilasta saa järeämpää tukea oppimisessa.

koululaiset
oppilaita pulpeteillaan tekemässä tehtäviä
Asiantuntijat puolustavat erityistä tukea tarvitsevien lasten opettamista yleisluokissa. Yli 100 000 peruskoululaisista sai viime vuonna erityistä tai tehostettua tukea. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Kaustisella erityistä tukea tarvitsevien koululaisten määrä on parin viime vuoden aikana lisääntynyt.

Kasvua on jopa kolmannes. Kunta on vastannut tilanteeseen palkkaamalla uusia koulunkäyntiohjaajia viime ja tänä vuonna.

Nyt niitä on neljällä alakoululla sekä yläkoulussa yhteensä 19.

Tällä hetkellä ala- ja yläkoululuokissa on reilut 40 oppilasta, jotka tarvitsevat päivittäin järeää tukea oppimisessa. Heillä on erilaisia oppimisvaikeuksia ja käytöshäiriöitä.

Lisäksi lievempää tehostettua tukea saa vielä reilut 50 oppilasta.

Nyt Kaustinen harkitsee, voidaanko ohjaajia enää lisätä. Vaihtoehtona voisi olla yhden uuden pienryhmän perustaminen.

Tällä hetkellä Kaustisella on yksi pien- eli harjaantumisluokka, jossa on viisi oppilasta.

Kaustisen ala- ja yläkouluilla opiskelee noin 530 lasta.

Erityisluokkia on vähennetty koko maassa vuoden 2011 alusta lähtien, ja erityisoppilaita on sijoitettu tavallisiin koululuokkiin.

Tilastokeskuksen tuoreen koulutustilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähes viidennes peruskoululaisista sai viime vuonna erityistä tai tehostettua tukea.