Puolustusvoimien työntekijöille ei syytteitä lahjus- tai muista rikkomuksista

Rikosepäilyt koskivat Irakin Erbilin Camp Lion -tukikohdan laajentamisurakkaa. Rikostutkinnasta uutisoitiin laajasti viime vuonna.

puolustusvoimat
Keskusrikospoliisin keskuspaikka Vantaalla
Arkistokuva keskusrikospoliisista. Joni Tammela / Yle

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen työntekijät ja kuljetusupseeri eivät saa syytteitä lahjus- tai muista rikkomuksista.

Tampereella toimivan logistiikkalaitoksen työntekijöitä epäiltiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuljetusupseerin osalta palvelusrikoksesta sekä lahjusrikkomuksesta.

Rikosepäilyt koskivat Irakin Erbilin Camp Lion -tukikohdan laajentamisurakkaa. Rikostutkinnasta uutisoitiin laajasti viime vuonna.

Hankinnasta vastasi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta. Esikunta sijaitsee Tampereella.

Suomalaiset kouluttivat Irakin turvallisuusviranomaisia vuodesta 2015 alkaen Pohjois-Irakissa osana kansainvälistä operaatiota ääri-islamilaisen Isisin vastustamiseksi. Erbil on kurdien itsehallintoalueen pääkaupunki.

KRP teki tutkinnan

Helsingin syyttäjänvirasto on nyt päättänyt, ettei asiassa tule syytteitä. Esitutkinnan asiassa teki keskusrikospoliisi.

Puolustusvoimien suomalainen osasto Irakissa oli ollut sijoitettuna Irakin Erbiliin vuodesta 2015 lähtien. Rikosepäilyt koskivat tukikohdan laajentamisurakan hankintoja. Kuljetusupseeri toimi laajentamisurakan yhteyshenkilönä.

Asiassa oli kysymys etenkin siitä, oliko hankinnoissa noudatettu lainsäädäntöä ja puolustusvoimien hankintoja koskevia määräyksiä sekä siitä, oliko hankintoja pyritty ohjaamaan yhdelle irakilaiselle yritykselle ja oliko kyseiseltä yritykseltä vastaanotettu lahjuksia.

Helsingin syyttäjänviraston mukaan ei ole todennäköisiä syitä epäillä rikosta.

– Logistiikkalaitoksen työntekijät eivät olleet tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoneet virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvaa virkavelvollisuuttaan ainakaan niin, etteikö teko olisi ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat huomioon ottaen, syyttäjänvirasto sanoo tiedotteessa.

Syyttäjien mukaan kuljetusupseeri ei ollut rikkonut tai jättänyt täyttämättä palvelukseen kuuluvaa velvollisuutta taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevaa ohjesääntöä tai muulla tavoin annettua määräystä.

– Hän ei myöskään ollut ottanut vastaan lahjaa tai muuta etua siten, että menettely olisi ollut omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

Lue lisää:

KRP epäilee: Kuljetusupseeri sai lahjoja suomalaisen tukikohdan laajennusurakoitsijalta Irakissa – kahta muutakin epäillään