1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koululaiset

Kouluvalmentajat yleistyvät kouluissa: "Tarvitsemme kouluihin eri rooleissa olevia henkilöitä" – OAJ vieroksuu uusien ammattinimikkeiden keksimistä

Kouluvalmentaja on lasten tukena koulussa ja joskus myös vapaa-ajalla. Lapualla kouluvalmentajuudesta on hyviä kokemuksia.

koululaiset
Maiju Raitanen
Kouluvalmentaja Maiju Raitanen työskentelee Lapuan alakouluilla. Pasi Takkunen/Yle

Maiju Raitanen on toiminut vuoden ajan kouluvalmentajana Lapuan alakouluilla. Hän on havainnut, että monella oppilaalla on arkisissakin taidoissa paljon tuen ja ohjauksen tarvetta.

– Peruskoulurutiinit voivat osoittautua hankaliksi. Oppilaalla saattaa olla pulmia tarkkaavaisuudessa ja käytöksessä. Hankaluuksia saattaa ilmetä myös kaveri-, tunne- sekä vuorovaikutustaidoissa, Raitanen sanoo.

Yhdessä kouluvalmentajan kanssa etsitään keinoja lapsen tai nuoren arjen helpottamiseksi. Siinä missä perinteiset koulun tukimuodot ovat rajoittuneet kouluajalle, kouluvalmentaja on kokonaisvaltaisena tukena sekä koulussa että vapaa-ajalla.

Lapuan kaupungin opetuspäällikkö Juho Norrenan mukaan oppilailla on nykyään paljon haasteita, joihin ei ole olemassa suoraa mittatilausratkaisua.

– Koulu ajatellaan historiallisesti omana kokonaisuutenaan, joka on oma maailmansa ja todellisuutensa. Nyt on kuitenkin havahduttu siihen, että koulun ulkopuoliset haasteet heijastuvat myös tänne.

OAJ suhtautuu varauksella

Viime syksynä Opetushallitus jakoi valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen koulutuksen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin vuosille 2019-2020. Rahoitusta haettiin myös kouluvalmentajien palkkaamiseen.

Avustuksen erityisenä kohteena olivat oppilaat, joiden koulupolku on vaarassa katketa, joilla on paljon aiheettomia poissaoloja ja jotka jatkuvasti alisuoriutuvat.

Kouluvalmentaja on tehtävänä vielä toistaiseksi melko uusi. Eri kunnissa ja kaupungeissa vastaavanlaista toimintaa on eri nimikkeiden alla. Kouluvalmentajaa vastaavia tehtäviä on ainakin Helsingissä ja useissa kunnissa Pohjanmaalla.

OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo kertoo, että kouluvalmentajien kaltaiset uudet ammattiroolit ovat nousseet ajan muoti-ilmiöksi kouluissa. Tärkeämmäksi hän kuitenkin nostaisi koulujen lain mukaisen perustehtävän, opetuksen laadun tukemisen.

Salon mukaan rajalliset resurssit tulisi ohjata koulun perustehtävien tukemiseen.

– Opettajan ammattitaitoon ja perustehtävään kuuluu oppilaan oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin kokonaisvaltainen tukeminen. Opetusresurssien karsiminen ja esimerkiksi ryhmäkokojen kasvattaminen tekevät tämän vaikeaksi. Ratkaisua pitäisi hakea näiden perustehtävien tukemisesta eikä uusia ammattitehtäviä keksimällä, Salo sanoo.

Norrenan mukaan kouluissa tehtävää opettajan perustyötä on hyvä vahvistaa, mutta sille on varattava omat resurssinsa. Kouluvalmentajatoiminta rahoitetaan koulunkäyntiohjaajille varatuista määrärahoista.

– Tarvitsemme kouluun eri rooleissa olevia henkilöitä. Osan on hyvä olla irti opettajan asemasta ja esimerkiksi sen sisällään pitämistä kurinpito- ja arviointivelvollisuuksista. Kouluvalmentajan rooli on olla helposti ja matalalla kynnyksellä lähestyttävä aikuinen, Norrena sanoo.

koululuokka Lapuan alakoulu
Monella koululaisella on yhä moninaisimpia haasteita. kouluvalmentaja tukee oppilaiden hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista Iina Thomsson/Yle

Lähellä oppilasta

Kouluvalmentaja tukee lapsen tai nuoren oppimista, koulunkäyntiä, kasvua ja kehitystä sekä kuuntelee murheita ja on läsnä. Joustava työaika mahdollistaa työskentelyn myös oppilaan vapaa-ajalla.

– Aamulla saatan esimerkiksi lähteä oppilasta koulumatkalle vastaan ja saatella hänet kouluun. Lapualla kouluvalmentaja tekee myös kotikäyntejä, Raitanen kertoo.

Työskentely-ympäristöä ovat myös luokat ja välitunnit. Kouluvalmentaja on siellä, missä oppilas häntä milloinkin tarvitsee.

Työpäivä alkaa usein aamulla tukitiimin tapaamisella. Tähän tiimiin kuuluvat esimerkiksi tukitoimista vastaava apulaisrehtori, koulukuraattori ja terveydenhoitaja.

– Käymme läpi, mitä kenenkin oppilaan kanssa on edellispäivänä tehty ja mietimme päivän työjakoa.

Kouluvalmentaja ei vietä koko lukuvuotta yhdessä luokassa tai saman oppilaan kanssa. Raitanen kiertää Lapualla eri alakouluilla oppilaiden tarpeiden mukaan. Yleensä tapaamiset kouluvalmentajan kanssa ovat intensiivisiä jaksoja. Joitakin oppilaita kouluvalmentaja voi kuitenkin tavata säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa.

– Aluksi saatan olla oppilaan kanssa tekemisissä päivittäin ja sitten pikkuhiljaa irrottaudun siitä. Yhteys oppilaaseen ei kuitenkaan katkea kokonaan, sillä jossain vaiheessa tuen tarve saattaa herätä uudelleen.

Poissaolot vähentyneet

Kouluvalmentaja tekee tiiviisti töitä muun koulun henkilökunnan kanssa, kuten opettajan, erityisopettajan ja koulukuraattorin kanssa. Tiiviillä yhteistyöllä pyritään myös nopeasti havaitsemaan oppilaiden haasteet koulussa ja tarjoamaan apu niihin.

Oppilaan tarpeesta kouluvalmentajaan neuvotellaan aina vanhempien kanssa ja kouluvalmentaja voi myös toimia linkkinä muihin mahdollisiin apu- ja tukipalveluihin.

Lapualla kouluvalmentajatoiminnasta on saatu positiivista palautetta sekä huoltajilta että koulun väeltä. Tänä syksynä Lapuan yläkoululla aloitti oma kouluvalmentaja.

– Oppilaan tukeminen on erityisen tärkeää opintojen nivelvaiheissa, kuten yläkouluun siirryttäessä, Norrena avaa.

Konkreettinen esimerkki siitä, miten kouluvalmentajan työ on vaikuttanut Lapualla näkyy oppilaspoissaolojen vähentymisessä. Muuten tällaisen toimen hyötyä on Norrenan mukaan melko mahdotonta mitatata esimerkiksi säästöissä.

Juho Norrena
Lapuan opetuspäällikkö Juho Norrena kertoo, että kouluvalmentajan toiminnasta on saatu huoltajilta hyvää palautetta. Iina Thomsson/Yle

– Tarvitsemme ratkaisuja, jotka pystyvät yhdistelemään erilaisia tukimuotoja. Näin olemme lähempänä avuntarvitsijaa ja henkilökohtaisemmin kontaktissa häneen, olematta kuitenkaan leimaava tukimuoto, Norrena sanoo.

Lue seuraavaksi