Miehikkälä tyrmää Vapon ympäristöluvan – turvetuotannon vaikutus pohjavesiin ja matkailuun huolestuttaa

Kunnanjohtaja esittää, että Vapon ympäristölupahakemus Heinä-Vaajersuolle hylättäisiin.

turvetuotanto
Vaajersuo, Miehikkälä
Vaajersuota Miehikkälässä.Yle / Vesa Grekula

Miehikkälä tyrmää ajatuksen turvetuotannon aloittamisesta Heinä-Vaajersuon alueella.

Kunnanhallitus antaa maanantaina lausuntonsa Vapon ympäristölupahakemuksesta, ja kunnanjohtaja esittää hakemuksen hylkäämistä. Perusteluina mainitaan alueen luontoarvojen vaarantuminen.

Turvetuotannon aiheuttamat pöly-, haju- ja maisemahaitat voisivat myös kunnan mielestä estää alueen mahdollisen matkailukäytön kymmeniksi vuosiksi.

Lausunnossa nostetaan esiin myös kunnan omat ponnistelut vesistöjen laadun parantamiseksi, jotka uhkaavat turvetuotannon vuoksi valua hukkaan. Vesistövaikutusten lisäksi kunnanhallitus on huolissaan hankkeen mahdollisista vaikutuksista alueen pohjavesialueisiin.

Turvetuotannon vaikutuksista ovat olleet huolissaan myös paikalliset asukkaat, jotka ovat viime vuosina kunnostaneet kalavesiä.

Vapo on hakenut ympäristölupaa noin 60 hehtaarin kokoiselle turvetuotantoalueelle Heinäsuon ja Vaajersuon aluille. Yhtiön mukaan haitat pystytään minimoimaan nykyaikaisilla suojausmenetelmillä.