Eksoten talous on kärsinyt keskussairaalan ruuhkautumisesta – myös henkilöstökulut ennakoitua suuremmat

Eksote varautuu liki seitsemän miljoonaa euroa alijäämäiseen tulokseen. Taloutta on pyritty tasapainottamaan monilla keinoilla.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Lääkäri hoitamassa potilasta
Keskussairaalan henkilöstökulut nousivat tammi-kesäkuussa kaksi miljoonaa euroa ennustettua korkeammalle.Kalle Purhonen / Yle

Etelä-Karjalan keskussairaalan ruuhkautuminen on kurittanut Eksoten taloutta tänä vuonna.

Keskussairaalassa on ollut vaikeahoitoisia potilaita sekä kuormitusta vuodeosastoilla, minkä takia henkilökuntaa on pitänyt lisätä.

Keskussairaalan henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa kaksi miljoonaa euroa ennustettua suuremmat.

Keskussairaalan vuodeosastot olivat yli 100-prosenttisesti käytössä tammi-toukokuussa. Norovirusinfektioiden väistyttyä kuormitus oli 93 prosenttia kesäkuussa.

Myös kotihoidon henkilöstökulut ovat olleet tänä vuonna ennakoitua suuremmat. Työntekijöille on maksettu korvauksia tavallista pidemmistä työpäivistä, sillä sijaisten saaminen kotihoitoon on ollut vaikeaa.

Ensiapu
K-sairaalan toimintaa on kehitetty sen valmistumisesta lähtien, jotta toiminnan tehokkuus paranisi.Emma Pietarila/Yle

Eksotelle ennakoidaan alijäämäistä tulosta

Ennusteen mukaan Eksoten taloudellinen tulos on tänä vuonna liki seitsemän miljoonaa euroa alijäämäinen. Eksote pyrkii tasapainottamaan talouttaan erinäisillä keinoilla. Esimerkiksi laboratoriopalvelut siirtyvät liikkeenluovutuksena Huslabille.

Lisäksi Eksote myi työterveyspalveluja tarjoavan Etelä-Karjalan Työkunnon Terveystalolle. Eksote on myös kannustanut henkilöstöä palkattomiin vapaisiin.