Hyppää sisältöön

Maakotkien pesintä onnistui hyvin

Kotkille on ollut hyvin ruokaa ja säät ovat suosineet.

Maakotka. Kuva: Yle/ Jari Salonen

Maakotkien pesintä onnistui tänä vuonna hyvin, kerrotaan Metsähallituksesta. Metsähallituksen mukaan pesintätulos oli erinomainen Oulujoen pohjoispuolella ja sitä etelämpänä pesintä sujui normaalisti.

Metsähallituksen Luontopalvelujen ja vapaaehtoisten kesällä tekemissä maakotkan pesätarkastuksissa löytyi noin 380 asuttua maakotkareviiriä. Hyvää pesintää selittää se, että kotkille on ollut hyvin ruokaa ja säät ovat suosineet.

Pesätarkastuksissa todettiin 161 onnistunutta maakotkan pesintää. Niistä tuli kaikkiaan 205 rengastusikäistä maakotkan poikasta. Metsähallituksen mukaan pesintätuloksen vaihtelu on maakotkalla normaalia, ja peräkkäisten vuosien välillä voi olla suuriakin eroja. Esimerkiksi viime vuonna todettiin koko maassa yhteensä 92 onnistunutta pesintää ja 108 poikasta.

Tänä vuonna löydettiin kahdeksan uutta maakotkareviiriä. Yleisövihjeiden perusteella löytyi kahdeksan uutta pesää joko vanhoilta reviireiltä tai kokonaan uusilta. Metsähallitus maksaa maakotkan pesän ilmoittajalle aiemmin tuntemattomasta pesästä 99 euron löytöpalkkion.

Suomesta tunnetaan 552 maakotkareviiriä, joista asuttuina viimeisen viiden vuoden aikana on ollut noin 450. Tunnetuista reviireistä noin 90 prosenttia on poronhoitoalueella.

Maakotkan pesätarkastuksesta ja maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen reviiriperusteisen korvausjärjestelmän vaatimista töistä vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Tänä vuonna Metsähallitus tarkasti helikopterilla lähes kaikki poronhoitoalueen maakotkan pesät.