Erikoinen jupakka Kittilässä: Tekniselle johtajalle kielto sivutyöhön

Kittilän kunnan mukaan kiellon taustalla on eturistiriita kunnan ja Levi Magic Oy:n välillä.

Kittilä
Kittilän Levin hotelleja ja mökkejä toukokuun lopussa 2016
Arkistokuva Leviltä. Uula Kuvaja / Yle

Kittilässä on menossa erikoinen tapahtumasarja, joka liittyy kunnan omistamaan yhtiöön, Levi Magic Oy:öön.

Kittilän kunta on päättänyt kieltää teknisen johtajan Lauri Kurulan sivutyön Levi Magic Oy:n toimitusjohtajana. Kielto astuu voimaan lokakuun alusta. Kunnanhallitus päätti asiasta tiistaina äänestyksen jälkeen.

Kunnan mukaan Levi Magic Oy:llä ja kunnalla on eturistiriita. Kunta omistaa yhtiöstä runsaat 44 prosenttia, loput eli enemmistön osakkeista omistaa Nordia Rahasto Oy.

Yhtiöllä ei ole ollut vuosiin varsinaista toimintaa. Kunta on vaatinut yhtiötä palauttamaan sen kahdella laskulla maksamat yhteensä runsaat 300 000 euroa. Yhtiö ei ole suostunut tähän. Toimitusjohtaja Kurulan mukaan edellä mainitut laskut eivät ole perusteettomia, vaikka vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén niin väittää.

Pääomistaja laittaa kunnalle hanttiin

Näistä laskuista on tehty myös tutkintapyyntöjä, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään.

Kunta haluaa lakkauttaa yhtiön, mutta asiasta ei ole päästy sopuun toisen omistajan kanssa. Kunta ei myöskään ole saanut kunnan edustajaa yhtiön hallitukseen.

Kurulan mielestä sivutoimen kieltämiseen ei ole riittävää perustetta. Hänen mukaansa yhtiöllä on merkittävä omaisuus, vaikka sillä ei olekaan liiketoimintaa.

Levi Magic Oy perustettiin vuonna 1991 Koutalaen hotellihanketta varten nimellä Kittilän Kehitysyhtiö Oy. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin tuolloin Lauri Kurula. Yhtiö sai monien vaiheiden jälkeen hotellioperaattorin Koutalaelle. Alueelle on Kurulan mukaan investoitu noin 50 miljoonaa euroa.