Kaksi poliittista ryhmää valitti Taipalsaaren talouden tasapainottamisohjelmasta – kunnanhallitus pysyy säästösuunnitelmien takana

Taipalsaarella kaksi poliittista ryhmää piti kunnanvaltuuston laatimaa talouden tasapainottamisohjelmaa väärin laadittuna. Kunnanhallituksen mukaan yhden vuoden ennakoitua parempi tulos ei muuta sitä, että säästöjä on tehtävä.

kuntatalous
Taipalsaari kunnantalo
Taipalsaarelaispoliitikoilla on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on kunnan todellinen taloustilanne.Yle

Taipalsaaren kunnanhallitus päätti tiistaina illalla hylätä kaksi talouden tasapainottamisohjelmasta tehtyä valitusta.

Kaksi poliittista ryhmää oli pitänyt Taipalsaaren valtuuston talouden tasapainottamista koskevaa pykälää virhellisenä.

Molemmissa valituksissa oli perusteena, että päätös perustui virheellisiin laskelmiin eikä valtuusto saanut riittävästi tietoa. Virheellisillä laskelmilla viitattiin talouden tasapainotusohjelmassa olevaan, taloutta ennakoivaan niin sanottuun painelaskelmaan, jota on jouduttu korjaamaan matkan varrella. Poliittiset ryhmät viittasivat myös siihen, että Eksoten ennakoitua parempi clearing-osuus olisi tehnyt tasapainottamistoimet tarpeettomaksi.

Kunnanhallitus päätyi toteamaan, että yhden vuoden ennakoitua parempi tulos ei muuta Taipalsaaren kunnan taloustilannetta, vaan rakenteellisia muutoksia tarvitaan talouden oikaisemiseksi. Muuten on riski, että Taipalsaari ajautuu kriisikunnaksi.

Taipalsaarella on takanaan viisi peräkkäistä alijäämäistä tilinpäätöstä, ja kuudes on tulossa.