Ulkomaalaisomisteiset yritykset pyörittävät Keski-Pohjanmaan vientiä

Viennin arvo Keski-Pohjanmaalla asukasta kohden laskettuna on selvästi koko maan suurin.

vienti
Kokkolan satama.
Kalle Niskala / Yle

Keski-Pohjanmaan vienti on ulkomaalaisomisteisten yritysten varassa. Tullin tilastojen mukaan viime vuonna ulkomaisten yritysten osuus maakunnan viennistä oli peräti 93 prosenttia. Suurta lukua selittää osaltaan Kokkolan suurten teollisuusyritysten kuten ruotsalaisen Bolidenin ja amerikkalaisen Freeport Coboltin osuus.

Maakunnan viennistä kaksi kolmasosaa oli teollisuustuotteita, kaupan osuus oli kolmannes.

Keski-Pohjanmaa on selvästi koko maan ykkönen, kun viennin määrä suhteutetaan asukaslukuun. Viennin arvo oli Keski-Pohjanmaalla liki 27 000 euroa asukasta kohden. Koko maan keskiarvo oli noin 11 500 euroa.

Viennin kokonaisarvo Keski-Pohjanmaalla oli 1843 miljoonaa euroa. Pohjanmaalla viennin arvo oli 3548 miljoonaa, mutta Etelä-Pohjanmaalla vain 641 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan heikkoja vientilukuja selittää se, että elinkeinorakenne keskittyy elintarviketeollisuuteen kotimaassa.