Auran kirkkoherra saa jatkaa tehtävässään

Turun tuomiokapituli katsoi, että asiallisia ja painavia syitä irtisanomiseen ei ole.

Aura
Auran kirkko, Aura
Auran kirkkoherraa ei irtisanota, mutta seurakunnan tulee aloittaa liitosneuvottelut. Arkistokuva.Yrjö Hjelt / Yle

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ei löytänyt riittävästi syitä Auran kirkkoherran Torsten Sandbergin irtisanomiseen. Aloitteen asiasta oli tehnyt Auran seurakunnan kirkkoneuvosto, jonka toimikausi päättyi joulukuussa 2018.

Seurakunnan uusi, vuoden 2019 alussa aloittanut kirkkoneuvosto ilmoitti lausunnossaan, ettei se yhdy aikaisemman kirkkoneuvoston lausuntoon, jossa esitettiin kirkkoherran palvelussuhteen päättämistä viranhaltijasta johtuvasta syystä.

Tuomiokapituli päätyi kokonaisarviona ja olosuhteet huomioiden siihen, ettei ole olemassa kirkkolain tarkoittamia asiallisia ja painavia syitä Sandbergin virkasuhteen irtisanomiseen. Näin ollen virkasuhteen päättämistä koskevat esitykset raukesivat.

Tuomiokapituli linjasi, että Auran seurakunta tarvitsee tilanteessa edelleen tukea. Tuomiokapituli edellyttää, että kirkkoneuvoston tulee järjestää Sandbergille tarpeelliseksi katsottavia tukitoimia.

Lisäksi lääninrovastin tehtävänä on seurata ja tukea Auran seurakuntaa. Tuomiokapituli kiinnittää Torsten Sandbergin huomiota virkavelvollisuuksien tarkkaan noudattamiseen ja viranhaltijan käyttäytymisvelvoitteeseen. Piispantarkastuksissa on todettu ongelmia Auran seurakunnan johtamisessa ja työilmapiirissä.

Käynnissä on myös selvitys seurakunnan tulevaisuudesta. Selvitysmiehen raportin mukaan seurakunnalla ei saatujen tietojen ja kokonaisarvioinnin valossa ole mahdollisuutta jatkaa itsenäisenä kuluvan vaalikauden jälkeen. Liitosneuvottelut olisi hyvä aloittaa joko Liedon tai Pöytyän seurakunnan kanssa mahdollisimman pian.

Auran seurakunnan kirkkoneuvoston tulee antaa vastineensa selvitykseen tuomiokapitulille lokakuun loppuun mennessä.

Auran seurakunnan ongelmiin ei saatu vieläkään ratkaisua – tuomiokapituli vaatii lisäselvityksiä

Auran kirkkoherra on nostattanut tunteita seurakunnassaan jo vuosia – Piispa: Keskeinen ongelma on epäluottamus