1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koulut

Kouvola lakkauttamassa neljä alakoulua ja Valkealan lukion vuoden kuluttua

Palveluverkkoselvityksen perusteella kaupunki lakkauttaisi Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan ja Kaipiaisten koulut sekä Valkealan lukion.

Ummeljoen koulu oli vuonna 2014 lakkautusuhan alla, mutta valtuusto päätti säästää sen. Koulussa on nyt noin 60 oppilasta. Kuva: Petri Niemi/Yle

Kouvola on lakkauttamassa neljä alakoulua ja yhden lukion elokuun alussa ensi vuonna.

Perusopetuksen ja lukion kehittämisen palveluverkkoselvityksen loppuraportit ovat valmistuneet, ja sen perusteella kaupunki lakkauttaisi Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan ja Kaipiaisten koulut sekä Valkealan lukion.

Syynä on kaupungin heikko taloustilanne, jonka vuoksi kouluja lakkautuksesta päätetään jo tänä syksynä. Kaupunginhallitus on asettanut palveluverkkoselvitysten tavoitteeksi 6 miljoonan euron säästöt.

– Huoltajilta tullaan kysymään toiveet oppilaiden uudesta koulusta syksyn aikana ja kouluilla järjestetään infotilaisuudet lakkauttamisista heti alkusyksystä, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi kaupungin tiedotteessa.

Kaupungin mukaan lakkauttaminen ei vaikuta alakoulunsa päättävien oppilaiden ohjautumiseen yläkouluihin, vaan 7. luokalle siirrytään samoihin yläkouluihin kuin aiemminkin.

Yhdeksän uutta koulua

Työryhmän kaavailemaan uudistukseen sisältyy suunnitelma yhdeksän uuden koulun rakentamiseksi. Anjalan, Sarkolan ja Valkealan koulujen hankesuunnittelut ovat jo pitkällä ja valmistuvat elo-syyskuun aikana. Anjalan koulun rakennustöihinkin pitäisi päästä jo tänä vuonna.

Seuraavana investointiohjelmassa on Keskustan yhtenäiskoulu, jota päästäisiin rakentamaan vuonna 2021. Uuteen koulurakennukseen yhdistyisivät Urheilupuiston ja Kaunisnurmen koulut sekä Kouvolan yhteiskoulu.

Vuonna 2022 ryhdyttäisiin suunnittelemaan Pohjois-Valkealan alakoulun, Kuusankosken yhtenäiskoulun rakentamista ja Kymintehtaan alakoulun perusparannusta. Myös Elimäen yhtenäiskoulu peruskorjataan. Myllykoskelle puolestaan rakennetaan kokonaan uusi yhtenäiskoulu.

Uudisrakentamisen investointien kustannusarvio on 125 miljoonaa euroa ja jakautuu kymmenelle vuodelle. Muiden koulujen osalta selvitään kaupungin mukaan korjausinvestoinneilla.

Lukioita vähennetään

Selvityksessä ehdotetaan Valkealan lukion lakkauttamista, mutta Elimäen lukion toiminta jatkuisi toistaiseksi vuoteen 2025 saakka. Elimäen tilannetta voidaan arvioida uudelleen, mikäli oppilasmäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Kaupunki perustelee ratkaisua sillä, että näin voidaan turvata Elimäen yläkoulun toiminnan jatkuminen. Valkealan lukion lakkauttaminen toisi myös suuremmat säästöt ja Valkealasta on myös lyhyempi matka ja paremmat joukkoliikenneyhteydet keskustan ja Kuusankosken lukioihin.

Kaupunginvaltuusto linjasi viime marraskuussa, että Kouvolassa on tulevaisuudessa 20 koulua.