Näin taksin saaminen maaseudulla nyt sujuu – Kymmenen välitysyhtiötä maakunnista kertoo, kuinka taksilain muutos on vaikuttanut

MTK kaipaa maaseudulle kokonaan uudenlaisia palveluita, jotka helpottaisivat ihmisten liikkumista.

taksiliikenne (liikenne)
Taksi.
Taksialaa koskeva lainsäädäntö muuttui kesällä 2018 ja esimerkiksi hinnoittelu vapautui merkittävästi.Toni Pitkänen / Yle

Saako maaseudulta taksia enää ollenkaan? Tätä kysymystä on mietitty vuosi sitten voimaan tulleen taksilain uudistuksen myötä, kun vanhat velvoitteet taksien asemapaikoista poistuivat.

Ylen maakuntien taksinvälitysyhtiöille tekemän kyselyn mukaan monessa maakunnassa haja-asutusalueilla taksia on vaikeampi saada kuin aiemmin.

Kymmenestä kyselyyn vastanneesta yhtiöstä enemmistö arvioi, että syrjäalueilla taksin saa aiempaa huonommin.

Alueelliset erot olivat suuria. Esimerkiksi Keski-Suomessa arvioitiin saatavuuden heikentyneen laajalti, kun taas Pohjanmaan Taksi toteaa tehneensä valtavasti työtä, jotta saatavuus syrjäisimmilläkin alueilla turvataan. Eri keskusten vastauksia voi lukea tämän jutun lopusta.

Välityskeskuksissa haluja ohjata autojen liikkeitä nykyistä enemmän

Moni Ylen kyselyyn vastanneista välitysyhtiöistä arvioi, että nykyisin kaikkein hankalinta on saada taksia syrjäiselle alueelle arkiyönä. Myös monet erikoistarpeet voivat olla hankalia toteuttaa kyseisenä ajankohtana.

Osa vastanneista toivookin, että voisi ohjailla autoja nykyistä paremmin, esimerkiksi määritellä niille ajovuoroja ja päivystysaikoja.

Näin keskus voisi esimerkiksi jakaa autoilijoiden kesken päivystysvuoroja arkiöille ja sijoittaa autoja eri alueille, jotta taksipalvelua olisi saatavilla nykyistä helpommin esimerkiksi juuri arkiöisin.

– Maakuntakeskusta ja ympäröiviä kuntia hoitavan tilausvälitysyhtiön on vaikea tarjota ja luvata palvelua, jos se ei pysty ohjaamaan autoja alueille, jossa on vähäisempää kysyntää. Yhtiöillä pitäisi olla rooli, joka mahdollistaa tämän, sanoo Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Taksiliitto: Ennakoiva asiakas saa taksin kaikkialla

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on kiinnostunut saamaan maaseudulle uudenlaisia taksipalveluita. Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola toteaa yllättyneensä siitä keskustelusta, jota taksiuudistus on herättänyt.

– Jossakin taksin saatavuus on heikentynyt, jossakin taas parantunut. Moni asiakas sanoo, että taksi on helpompi saada kuin aikaisemmin. Nythän on paljon eri sovelluksia ja uusia yrittäjiä, jotka opettelevat toimimaan. Ei mikään uudistus ole päivässä valmis, Mäki-Hakola sanoo.

Taksiliitto kertoo miettineensä erilaisia malleja, joilla asiakkaat tavoittaisivat taksipalvelut mahdollisimman helposti. Yhdeksi näistä Taksiliiton Koskinen kertoo taksit.fi-verkkopalvelun (siirryt toiseen palveluun), jonka kautta voi löytää taksipalveluita useimpiin kuntiin.

– Meillä on paikkoja, joissa saatavuudessa on ongelmia jonkin verran, mutta asiakas, joka osaa ennakoida tarpeensa, kyllä koko maassa taksin siinä tapauksessa saa, Koskinen sanoo.

Maaseudun taksitilanne on noussut taksiuudistuksen myötä esille viimeisen vuoden aikana. Koskinen muistuttaa, että ongelmia oli syrjäisillä alueilla paikoin jo ennen uudistusta.

Välitysyhtiöt: Tilanne pysyy monella alueella ennallaan

Ylen kyselyssä pyydettiin välitysyhtiöitä arvioimaan, kuinka taksien saatavuus näiden alueella seuraavan vuoden aikana kehittyy.

Vaikka maaseudun tilauksia pidetään paikoin hankalina, puolet vastanneista taksinvälitysyhtiöistä ennakoi taksin saatavuuden pysyvän vuoden kuluessa ennallaan.

Taksinkuljettavat odottavat asikkaita taksitolpalla.
Välitysyhtiöissä oli toiveita voida ohjata taksien liikkeitä nykyistä enemmän. Kuvituskuva. Sandra Crawford / Yle

Oulun Otaxi ennakoi saatavuuden paranevan, sillä haussa on uusia autoilijoita ja yhtiö haluaa parantaa taksin saatavuutta koko alueellaan.

Lähitaksi ja Kymenlaakson taksi arvioivat, että reuna-alueilla saatavuus voi edelleen heikentyä, kun taas keskusta-alueilla taksin saa jatkossa aiempaa helpommin.

KKV ja yhtiöt eri linjoilla autojen ohjailussa

Osa välitysyhtiöistä moitti Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) estävän ajovuorojen suunnittelun. Esimerkiksi Oulun seudun Otaxi totesi vastauksessaan, että "viranomainen tulkitsee kaiken autoilijoiden ohjaamisen ja asiakaspalvelun varmistamisen kilpailun rajoittamiseksi".

Uudellamaalla toimiva Lähitaksi harmitteli, kuinka "KKV:n ohjeistuksen mukaisesti yrittäjät eivät voi enää käytännössä sopia esim. kannattamattomasta yövuoropäivystyksestä – siis siten, että Matti päivystää maanantaiyönä, Teppo tiistainyönä ja Kaija keskiviikkoyönä".

Lähitaksin mielestä autot pitäisi pystyä sopimuksellisesti ohjaamaan selkeämmin tietyille alueille ilman, että kyseessä olisi kilpailun rajoittaminen tai riski siitä.

Yrityksillä ja virastolla on näkemyseroa siitä, missä määrin autojen ohjailua voisi toteuttaa. KKV:n johtaja Valtteri Virtanen kommentoi tilannetta Ylelle lähettämässään viestissä näin:

– Keskenään kilpailevat yritykset voivat tehdä yhteistyötä, esimerkiksi taksiautoilijat ajovuorojärjestelyjä, jos siitä hyötyy kuluttaja. Kuluttaja hyötyy, jos yhteistyöllä lisätään taksien määrää esimerkiksi vuorokauden hiljaisina tunteina. Kiellettyä on sen sijaan kuluttajan haitaksi koituva yhteistyö, esimerkiksi taksien määrän vähentäminen ajovuoroilla.

MTK: Maaseudun kuljetukset uuteen uskoon

Kuinka MTK parantaisi maaseudun taksipalveluita? Järjestössä uskotaan uusiin, älykkäisiin sovelluksiin.

– Meillä on nähty, että taksiuudistus tuo maaseudulle mahdollisuuksia, on helpompaa yhdistellä kuljetuksia ja helpompaa lähteä yrittäjäksi, Mäki-Hakola toteaa.

Hän katsoo, että uusia malleja käyttöön ottamalla voidaan yhdistää yhteiskunnan maksamien kuljetusten asiakkaita ja omalla rahalla matkansa maksavia asiakkaita.

Mäki-Hakolan mukaan pitäisi tavoitella tilannetta, jossa pystyttäisiin tarjoamaan yhä useammalle kyytiä myös alueilla, joilta joukkoliikenteen palvelut puuttuvat. Lainsäädäntö mahdollistaisi tämän, mutta käyttöön pitäisi saada älykkäitä sovelluksia.

– Jos maaseudulla kulkeviin kuljetuksiin saataisiin enemmän ihmisiä, voisi se tuoda taksinkuljettajille lisää töitä ja asukkaille vähemmän tarvetta omistaa toista autoa, kun kulkumahdollisuudet paranevat, Mäki-Hakola sanoo.

Edunvalvontajohtaja Mäki-Hakola pohtii, että julkisessa keskustelussa taksiuudistuksesta on ruodittu lähinnä sen ongelmia, eikä ole niinkään nähty mahdollisuuksia.

MTK:lla on käynnissä oma Kaikki kyytiin -hankkeensa (siirryt toiseen palveluun), jossa pyritään luomaan maaseudun kuljetukset uudelleen ja esimerkiksi yhdistämään kimppakyytejä, tavarakuljetuksia ja yhteiskunnan maksamia kyytejä.

Lue tästä maakuntakeskusten tilausvälitysyhtiöiden vastaukset Ylen kysymyksiin. Osaa vastauksista on lyhennetty.

Onko taksin saatavuus alueellanne vaikeutunut uuden taksilain aikana? Mistä se johtuu?

Oulun Aluetaksi - Otaxi: Kyllä on paikoitellen. Ilmiö on haasteenamme ns. kasvukeskusalueen ulkopuolella erityisesti matalan kysynnän aikana. Asemapaikkaa koskevien vaatimusten ja päivystysvaatimusta koskevan ohjeistuksen puuttumisesta. Kilpailulainsäädäntö ei mahdollista välitysyhtiötä ohjeistamaan tai velvoittamaan autoilijoita toimimaan tietyllä alueella tai tiettynä ajankohtana. Tästä johtuen autoilijat tuottavat palveluaan vain silloin kuin pystyvät tai haluavat tai se on jollakin muulla tavalla arvioituna kannattavampaa. Aiemmin kaikki kantoivat tasaisesti vastuuta ja tuottivat palvelut kaikkina vuorokauden aikoina.

Pohjois-Pohjanmaa: Pohjanmaan Taksi - Otaxi Välitysalueellamme (22 kuntaa/kaupunkia Pohjois-Pohjanmaalla) saatavuus ei ole heikentynyt uuden lain aikana. Välityksessämme on kutakuinkin sama määrä takseja (240 kpl), jopa jokunen enemmän kuin ennen taksilain muutosta. Lakimuutoksen aikaan reilu vuosi sitten osa taksiyrittäjistä lopetti toiminnan ja silloin oli hetken aikaa muutamilla paikkakunnilla kalustoa liian vähän. Tilanne kuitenkin korjaantui nopeasti kun uusia yrittäjiä ja kalustoa tuli tilalle. Meidän alueella lieveilmiöt eivät ole niin suuria kuin isoissa kaupungeissa.

Keski-Suomen Aluetaksi: Taksien saatavuus on heikentynyt koko Keski-Suomen maakunnan alueella, samoin on kyllä heikentynyt taksien kannattavuuskin ja lähipalvelua ei välttämättä ole edes tarjolla. Hiljaisena aikana saatavuus voi muodostua jopa ajoittain ongelmaksi. Päivällä takseja pääsääntöisesti löytyy, tosin siinäkin voi olla viivettä. Tosin eihän pienillä paikkakunnilla ole hiljaiseen aikaan mikään muukaan palvelu käytettävissä tai sitä ei ole lainkaan. [...] Asiakkaalla on useita tilauskanavia, mutta juuri sen kanavan päässä ei välttämättä ole yhtään taksia tai ovat varattuja, tätähän ei tilausvaiheessa tiedä. Taksit kuuluvat erilaisiin järjestelmiin, mikä heikentää taksin saatavuutta.

Joensuun taksi - Taksi Itä-Suomi: Kaupungissa ei juurikaan mutta ns. viheralueilla on saatavuudessa tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan. Päivystysvelvollisuuden poistuminen on aiheuttanut sen että hiljaisena aikana ei haluta päivystää.

Kanta-Häme: Taksi Häme: Taksin saatavuudessa on merkittäviä alueellisia eroja kaupunkiseutujen ja maaseutujen välillä. Nimenomaan ongelmia tulee ns. hiljaisen kysynnän aikaan maaseutupaikkakunnilla. Liikennepalvelulaki poisti taksitoiminnan keskeiset kulmakivet: liikennöintivelvoite, asemapaikka- ja päivystysvelvoitteen. Autoilijasopimuksin ei voi mitenkään enää hallita tilannetta. Ei pystytä reagoimaan kysynnän ja tarjonnan muutoksiin, nyt näemme (=välitysyhtiö) vain reaaliaikaisen tilanteen paljonko autoja on järjestelmässä mihinkin aikaan kirjautuneena.

Taksi Tampere: Emme koe mitään merkittävää muutosta tapahtuneen toimialueellamme taksin saatavuudessa uuden taksilain aikana.

Etelä-Savon Taksi: Tarkkoja tilastoja taksien saatavuudesta koko maakunnan alueelta ei ole, koska kaikkien paikkakuntien taksit eivät ole välityskeskuksen välityksessä ja yksityisasiakkaat tilaavat kyydit heiltä suoraan. Yöaikaan viivästyksiä on havaittu ja joissakin yksittäisissä tapauksissa asiakkaan aikataulut eivät ole pitäneet. Yleinen palvelutaso on maakunnassamme kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Automäärä maakunnan alueella on riittävä, mutta lakiperustaisen asemapaikka- ja päivystysvelvoitteen poistaminen on johtanut tilanteeseen, jossa vapaaehtoinen palvelutuotannon taso heittelee paikkakunnittain.

Kymenlaakson Taksi: Taksien saatavuudessa on ollut vaikeuksia jollain toiminta-alueellamme. Käytännössä toiminta-alueelle reuna-alueilla esiintyy enemmän saatavuusvaikeuksia, kuin keskusalueilla. Taksilakimuutoksen jälkeen asemapaikkavelvoite poistui, mitä useat yrittäjät ovat hyödyntäneet siirtymällä haja-asutusaluilta keskusaluille. Tällöin haja-asutusaluilla voi tulla tilanteita ettei takseja ole saatavilla useiden kymmenien kilometrien säteellä.

Etelä-Karjala: Taksi Saimaa: Meillä Taksi Saimaassa ei ole ollut ongelmia saatavuuden osalta, koska meillä Lappeenrannan / Imatran alueella on ajovuorot 24/7. Haja-asutusalueiden osalta ei ole varsinaista dataa saatavuudesta tai ongelmista, joten saamiemme palautteiden perusteella joitakin yksittäisiä viivästyksiä on tapahtunut, mutta onneksi suhteellisen harvoin.Syy näihin viivästyksiin on hyvin selvä, koska uudistunut lainsäädäntö ei velvoita jatkuvaan päivystykseen. Paras ohjeistus välttää viivästyksiä on tilata tiedossa olevat kyydintarpeet ennakkoon.

Uusimaa: Lähitaksi: On ja ei. Palvelut ovat keskittyneet aiempaan verrattuna sellaiselle alueille ja aikoihin, joissa ja jolloin on odotettavissa ”varmaa kysyntää”. Eli Uudellamaalla pks-alueelle on tullut paljon lisää palveluntarjoajia, ja osa vanhoistakin palveluntarjoajista on siirtänyt palvelujaan lähemmäs ”neonvaloja”. Haja-asutusalueilla ympärivuorokautinen taksien päivystys on heikentynyt merkittävästi. Ongelmia ei esiinny jatkuvasti, vaan keskittyen arkipäivien iltoihin ja öihin, sekä viikonloppuihin.

Kajon: Toimimme tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Porissa, Lappeenrannassa, Turussa, Kanta-Hämeessä ja näillä alueilla taksien saanti ei ole ollut ongelmallista. Ainoa alue on pääkaupunkiseudulta ulos n. 50 km, kun ruuhka-aikoina autot keskittyvät Espoon, Vantaan ja Helsingin keskustoihin.

Miten tilannetta voisi parantaa, jos näette parantamiselle tarvetta?

Oulun Aluetaksi - Otaxi: Tilanne on kilpailuoikeudellisesti ongelmallinen, koska viranomainen tulkitsee kaiken autoilijoiden ohjaamisen ja asiakaspalvelun varmistamisen kilpailun rajoittamiseksi. Tähän mennessä näyttää siltä, että hiljaisen ajan kysyntä ei riitä tarjoamaan tietyillä alueilla riippumatta siitä onko kyseessä OTAXI –välityksessä oleva auto tai kilpaileva toimija.

Pohjois-Pohjanmaa: Pohjanmaan Taksi - Otaxi: Lakimuutos muutti säänneltyä alaa markkinaehtoiseksi ja tämä on vaikuttanut moneen käytännön asiaan. Suunta näyttää olevan, että pieniltä paikkakunnilta ja syrjäseudulta siirrytään isompiin kaupunkeihin, kasvukeskuksiin harjoittamaan liikennettä.Välitysalueellamme, joka koostuu pienistä paikkakunnista, on tehty valtava määrä työtä, jotta uuden lain tuomiin muutoksiin sopeudutaan mahdollisimman hyvin ja saatavuus varmistetaan syrjäisimmilläkin alueilla. Parannettavaa on aina ja on toimittava taksiasiakkaan parhaaksi.Välityksessämme olevat autot kuuluvat OTAXI brändiin. Brändin vahvistaminen, asiakkaan luottamus on meille erittäin tärkeä arvo ja sen parantamiseksi entisestään teemme kovasti työtä. Muun muassa luotettava hinnoittelu (taksamittari ja enimmäistaksa), turvallisuus ja saatavuus ovat asiakkaalle tärkeitä asioita. On tärkeää, että myös luotettavan taksin ulkoinen ilme on hyvin asiakkaan tunnistettavissa.

Keski-Suomen Aluetaksi: Tilausyhtiöllä tulisi olla selkeämpi rooli ilman kilpailullista rajoittamista järjestää työvuorot takseille ja tätä kautta järjestää palvelu kaikkina aikoina, logistinen ohjausvalta. Taustalla voisi tietysti olla päivystysvelvollisuus lainsäädännössä. Nyt kilpailulainsäädäntö ja saatavuus lyövät hieman kynsilleen toisiaan.Ratkaisu on tietysti palvelun ostaminen käyttöön, jos kunta haluaa 24/7 palvelua, on päivystys ostettava käyttöön. Ilmaisen työn tarjontaa ei taida olla juuri millään alalla.

Joensuun taksi - Taksi Itä-Suomi: Esimerkiksi tilausvälitysyhtiöille oikeus pitää päivystysjärjestelmää, jotta voidaan turvata asiakkaille hiljaisen ajan taksin saatavuus varsinkin viheralueilla.

Kanta-Häme: Taksi Häme: Järjestelmä on purettu ja liberalisoitu, paluuta entiseen ei ole. Uusi hallitus on luvannut lakiin muutoksia v. 2021 aikana. Ruotsin mallin mukaisesti mennään edelleen, jossa nykyään on kuluttajan suojaksi säädelty määräyksiä enemmän kuin aikoinaan paikallisessa taksilaissa…

Taksi Tampere: Aina on parannettavaa ja pyrimme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Taksien päivystysvelvollisuus mm. loppui uuden taksilain myötä. Tämä on meille tarkoittanut entistä enemmän tiedottamista tapahtumista ja mahdollisista tarpeista. Tässä meillä on kehitettävää edelleen.

Etelä-Savon Taksi: Autoilijayhteisöjen tulisi voida järjestää ja sopia ajovuorot paikkakunnan tarvetason mukaisesti.

Kymenlaakson taksi: Palvelun tuottamiseen haja-asutusalueilla tulisi kiinnittää huomiota jollain tavalla, jotta taksien saatavuutta voidaan parantaa keskusalueiden ulkopuolella. En osaa vastata tällä hetkellä mitä ne keinot voisivat olla.

Uusimaa: Lähitaksi: Todella hyvä kysymys. Nykyistä lakia ei voida enää ”vetää takaisin”, alalle tullut kaiketi noin 5000 uutta taksiliikennelupaa, ei voida mennä sanomaan jollekulle investoineelle ja toiminnan aloittaneelle yrittäjälle, että ”kiitos mielenkiinnosta, mutta yritystoimintanne mahdollistava lupa pitää palauttaa”. Ja miksi pitäisikään.On myöskin melkoisen vieras ajatus se, että toimialan markkinaehtoistuessa joku viranomainen alkaisi nyt pakottamaan yrittäjiä esim. johonkin alueeseen sitoutuvaan päivystykseen tai hintaan. Mikäli joku taho (esim. kunta) on valmis ostamaan taksiyrittäjiltä päivystysluonteista palvelua, on se toki mahdollista. Ainakaan vielä tähän ei tietojemme mukaan ole halukkuutta ilmennyt.Hinnoittelun tulee yrittäjän näkökulmasta katsoen kattaa todelliset kustannukset jotta toimintaa voi omakustanteisesti (siis esim. ilman julkisia tukia), pitkäjänteisesti harjoittaa. Mikäli alueella operoi tilausvälitysyhtiö tai autoilijoiden yhteenliittymä, on kilpailuoikeudellinen haaste se, ettei Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ohjeistuksen mukaisesti yrittäjät voi enää käytännössä sopia esim. kannattamattomasta yövuoropäivystyksestä - siis siten, että ”Matti päivystää maanantaiyönä, Teppo tiistainyönä ja Kaija keskiviikkoyönä.” Aiemmin näin on tehty, sillä periaatteella, että ”kurjuus jakaantuu tasan, ja lain mukaan jonkun tämä on hoidettava”.Autot pitäisi pystyä sopimuksellisesti ohjaamaan selkeämmin tietyille alueille - ilman, että kyseessä olisi kilpailun rajoittaminen tai riski siitä. Tilausten ketjuttaminen tietyissä tilanteissa, eli sama alueella vaikka satunnaisesti oleva auto hoitaisi edellisen kuljetuksen jälkeen alueella tulevan, tiedossa olevan tilauksen. Tilausten hajaantuminen eri järjestelmiin heikentää tätä.Ammattitaitoisen kuljettajamateriaalin lisääminen – nyt monet taksit seisovat yrittäjän tallissa, koska alan vetovoima on heikentynyt. Aikaisemmin kannattavillakin alueilla voimakas automäärän kasvu ilman taksimarkkinan kasvamista on aiheuttanut sen, että autojen tuntituotot ovat voimakkaasti alentuneet.

Kajon: Pienissä kaupungeissa voisi olla jonkinlainen päivystysvelvollisuus.

Mitkä ovat hankalimpia tilauksia hoitaa ja kuinka asiakkaan kannattaa niissä toimia?

Oulun Aluetaksi - Otaxi: Hankalimpia ovat heikon kysynnän aikaan lähinnä yöaikoina tilatut kyydit pienemmillä paikkakunnilla varsinkin jos vaaditaan erikoiskalustoa. Lisäksi hankalia ovat suuren kysynnän aikaan tulleet tilaukset, joita saattaa olla satoja päällekkäin. Ohjeellinen toimintamalli on tilata taksi hyvissä ajoin ennakkoon ja tuoda esille omat vaatimukset palvelun suhteen. Poikkeuksellisen kiireen aikoina eli festivaalien, konserttien tai isojen yleisötapahtumien aikaan tulee taksinkäyttäjän varautua kiireeseen ja odottamiseen.

Pohjois-Pohjanmaa: Pohjanmaan Taksi - Otaxi: Erikoisvarusteisien taksien, kuten inva- ja paaritaksitilausten hoitaminen on toisinaan haasteellista. Tilaukset ovat usein arkisin, samaan aikaan ja kalustoa on rajallinen määrä. Taksi ilman erikoisvarustevaatimuksia järjestyy välitysalueellamme 24h, vuoden jokaisena päivänä edelleen erittäin hyvin.Tärkeissä ja aikataulutetuissa menoissa kannattaa tilata taksi jo ennakkoon, vaikka jo edellisenä päivänä, niin tilauksiin voidaan varautua.

Keski-Suomen Aluetaksi: Hankalimmat tilanteet ovat yöllä hiljaiseen aikaan, jos tulee yllättävä tarve liikkua taksilla. Tosin haastavaa on hiljaisena aikana minkä tahansa palvelun käyttäminen. Yöllä putkimiehen löytäminenkin voi olla hankalaa. Hiljaisena aikana, jos asiakas tietää etukäteen tarpeensa liikkua yöaikaan, on ennakkoon riittävän ajoissa tehty tilaus ratkaisu. Silloin asiakkaan taksi voidaan varata etukäteen ja tilaukset hoituvat.

Joensuun taksi - Taksi Itä-Suomi: Viheralueilta yöllä tulevat tilaukset. Näissä asiakkaan kannattaa tilata taksi ennakkoon saatavuuden varmistamiseksi.

Kanta-Häme: Taksi Häme: Hiljaisen kysynnän ajankohdat ts. arkiyöt ja maaseutu. Hyvin hankalaa, ei kannata ainakaan applikaatioita näissä käyttää, koska ei applikaatio löydä autoja siinä missä välittäjäkään jos/kun autoja ei ole järjestelmässä näkyvillä ts. valmiina välityspääte auki. Suositellaan ennakkotilauksia, jotta taksi ehdittäisiin hankkia ajoissa tilaukseen. Emme peri ennakkotilausmaksua alueellamme.

Taksi Tampere: Taksi Tampereen missio on ratkaista liikuttamisen tarpeita kyyti kerrallaan. Kaikki tilaukset ovat sellaisia, joihin pyrimme ratkaisun löytämään. Haastavimpia tilanteita ovat suuret ruuhkapiikit, isot massatapahtumat, juhlapyhät yms, joissa taksin kysyntä on hetkellisesti valtavan suuri.

Etelä-Savon Taksi: Etenkin erityisvarusteltujen autojen yö- ja viikonloppuaikaisessa tarpeessa kyydit kannattaa ennakkotilata riittävän aikaisin.

Kymenlaakson taksi: Ilta- ja yöaikaan tulevat tilaukset haja-asutusalueelta ovat joskus haasteellisia. Tällöin asiakkaan tulisi varautua pidempään odotusaikaan tai jopa mahdollisuuteen ettei taksia ole saatavilla.

Etelä-Karjala: Taksi Saimaa: Paras ohjeistus välttää viivästyksiä on tilata tiedossa olevat kyydintarpeet ennakkoon.

Uusimaa: Lähitaksi: Lyhyet tilaukset eli muutama kilometri tilattuna heti-tilauksena, varsinkin hiljaisen kysynnän aikaan haja-asutusalueilla. Tällöin päivystävää kalustoa ei välttämättä ole saatavilla. Miten asiakkaan tulisi toimia? Vaikea kysymys, sillä jos vastataan, että tilaa ennakkoon niin nekään ei mene ”kaupaksi”, jos on lyhyt kyyti à hintakysymys.

Kajon: Kiireelliset kuljetukset ruuhka-aikana. Asiakkaiden kannattaa käyttää ennakkotilausta aina, kun se on mahdollista. Myöskin äppi-tilauksilla saa ohitettua ruuhkan.

Näin kysely tehtiin: Yle lähetti viikolla 33 sähköpostikyselyn seitsemälletoista maakuntakeskusten taksinvälitysyhtiölle. Lisäksi kysely laitettiin kahdelle valtakunnalliselle taksiyritykselle. Kyselyyn vastasi kymmenen maakuntakeskusten taksivälitysyhtiötä ja yksi valtakunnallinen taksiyritys.

Lue lisää:

Taksiyrittäjillä uusi kiistan aihe: Festivaalin tolppa vain kahden firman käytössä – Järjestäjä: Makkaramyyjänkin kanssa voi tehdä sopimuksen

Taksiuudistus sotki pikkukylän kuviot – kun taksiautoilijat lopettivat yöpäivystyksen, ravintolayrittäjän oli pakko istua itse auton rattiin

Miksi taksien hinnat ovat nousseet, eikö kilpailu toimi? Näin ministeriö vastaa