Riitely Kymsoten määräysvallasta menossa oikeuteen – Kouvola: Nyt ei ole aika muuttaa sopimusta

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakso ovat tulkinneet eri tavalla sitä, miten äänivalta jakautuu Kymsoten yhtymävaltuustossa.

Riiteleminen
Lääkäri kuuntelee stetoskoopilla lapsen hengitysääniä neuvolassa.
Kymsote on tuottanut 1.1.2019 alkaen kymenlaaksolaisten kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, lastenneuvoloista erikoisssairaanhoitoon ja päihdetyöstä kuntoutukseen ja maahanmuuttajapalveluihin.Yle

Kiista Kymenlaakson sote-kuntayhtymän äänivallan jakautumisesta on menossa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Etelä-Kymenlaakson kunnat Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää pyytävät hallinto-oikeutta vahvistamaan, että Kymsoten perussopimusta tulkitaan niin, ettei millään yksittäisellä jäsenkunnalla ole määräämisvaltaa yhtymävaltuuston päätöksenteossa.

Kotkan kaupunginhallitus on hyväksymässä hakemuksen ensi maanantain kokouksessaan. Hakemus laitetaan vireille, kun kaikki kunnat ovat sen hyväksyneet.

Jäsenkuntien hyväksymän sopimuksen kirjauksen mukaan jokaisella valtuustojäsenellä on käytettävissään yksi ääni kotikuntansa alkavaa tuhatta asukasta kohti. Tämän perusteella Kouvolalla olisi valtuustossa yksinkertainen enemmistö.

Etelä-Kymenlaakso on halunnut muuttaa sanamuotoa niin, että kullakin jäsenkunnalla on yksi ääni alkavaa tuhatta asukasta kohti. Tällöin Etelä-Kymenlaakson kunnilla olisi yhteensä kaksi ääntä enemmän kuin Kouvolalla.

Etelä-Kymenlaakson kunnat pyysivät Kouvolalta kannanottoa asiaan heinäkuun loppuun mennessä. Kouvolan vastauksen mukaan perussopimuksen muuttaminen ei ole nyt ajankohtaista, ja että sopimusta voidaan päivittää, mikäli siihen syntyy yhteisesti todettua tarvetta