1. yle.fi
  2. Uutiset

Patolan metsiin haetaan toimenpidekieltoa nyt korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti – Raide-Jokerin työmaa uhkaa hidastua myös Vartiokylässä

Raide-Jokerin rakentaminen on jo alkanut, mutta sen reitti eri puolilla Helsinkiä on herättänyt vastustusta.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys aikoo valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen siitä, ettei Oulunkylässä sijaitsevan Patolan metsään ole määrätty toimenpidekieltoa.

Hallinto-oikeus eväsi toimenpidekieltohakemuksen välipäätöksessään tällä viikolla.

Patolan metsän puuhakkuilla valmisteltaisiin Gasumin maakaasuputken siirtoa, joka pitää tehdä Raide-Jokerin linjauksen takia. Luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan hakkuut uhkaavat liito-oravan ydinaluetta.

Uusimmassa valituksessa ei siis ole kyse siitä, että Helsingin luonnonsuojeluyhdistys veisi itse hakkuuasian korkeimpaan hallinto-oikeudeen. Tästä asiasta hallinto-oikeus ei ole vielä antanut ratkaisuaan.

Yhdistys kuitenkin haluaa, että hakkuuvalituksen käsittelyn ajaksi Patolaan saataisiin toimenpidekielto ja tähän haetaan nyt päätöstä korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti.

Herttoniemi-seura on puolestaan hakenut Uudenmaan Ely-keskukselta toimenpidekieltoa Helsingin Vartiokylässä sijaitsevalle hiidenkourulle, joka uhkaa jäädä Raide-Jokerin rakennustöiden alle.

Jääkautinen hiidenkouru on luokiteltu Helsingin karttapalvelussa geologisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Korjattu 16.8. klo 14.06: Toisin kuin aiemmin kerroimme, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys se ei ole valittamassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Patolan metsän hakkuista, vaan toimenpidekiellon hylkäämisestä.

Lue lisää:

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haluaa torpata Patolan alueen metsähakkuut

Liito-oravat pelastivat Patolan metsän ytimen rakentamiselta

Lue seuraavaksi