Yläkouluikäisten kokema kiusaaminen väheni Kiva koulu -ohjelman aikana huomattavasti

Turun yliopiston tutkijoiden mukaan kiusaamisen vastaisessa työssä tulee kiinnittää huomiota nettikiusaamiseen.

Turku
Oppilaat tekevät englannin tehtäviä
Mikko Savolainen / Yle

Yläkoululaisten kokema kiusaaminen on vähentyi selvästi Kiva koulu -ohjelman aikana vuosien 2008 ja 2014 välisenä aikana.

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen julkaisemat tutkimustulokset perustuvat nuorten omaan raportointiin vuosina 2008 ja 2014.

Kun Kiva koulu -ohjelma otettiin käyttöön kouluissa vuonna 2008, nuorista 30,5 prosenttia kertoi tulleensa kiusatuksi. Kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 2014 enää 20,6 prosenttia oli kokenut kiusaamista.

– Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että ohjelma on merkittävästi vähentänyt kiusaamista, sanoo artikkelin pääkirjoittaja, tutkija Elina Tiiri lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Tulosten perusteella nettikiusaamisen yleisyydessä ei tapahtunut muutosta tarkasteluvälillä. Tiirin mukaan on tärkeää terävöittää nettikiusaamisen ehkäisyä ja siihen puuttumista.

Kiusaamisella ja mielenterveysoireilla selkeä yhteys

Kiusatuksi joutuneet nuoret kokevat tutkimuksen mukaan muita enemmän mielenterveyden oireita. Eniten oireita oli nuorilla, joita kiusattiin sekä koulussa että netissä.

Tutkimusta johtava lastenpsykiatrian professori Andre Sourander pitää tuloksia merkittävinä.

– Nuoret, joilla on mielenterveysongelmia, joutuvat herkemmin kiusatuksi, ja toisaalta kiusatuksi tuleminen altistaa mielenterveysongelmille. Tämä on tärkeä tieto kehitettäessä koulujen hyvinvointia ja kiusaamiseen kohdistuvia interventioita, Sourander toteaa Turun yliopiston tiedotteessa.

Souranderin mukaan suomalaiskouluissa tulisi toteuttaa valtakunnallisesti kiusaamisen ennaltaehkäisyohjelmaa, jolla on tieteellinen näyttö vaikuttavuudesta. Tuoreet tulokset tukevat aikaisempaa tutkimustietoa Kiva koulu -ohjelman vaikuttavuudesta.

Kyselytutkimus tehtiin Rovaniemen ja Salon alueilla. Tutkimukseen osallistui noin 2000 yläkouluikäistä nuorta kaikista alueiden yläkouluista molempina tutkimusvuosina.