Luotsinmäen biokaasulaitokselle näytetään vihreää valoa – avi myönsi ympäristöluvan

Biokaasulaitos rakennetaan Porin veden jätevedenpuhdistamon viereen.

biokaasu
Biokaasua tankataan autoon.
Luotsinmäen biokaasulaitoksella on tarkoitus tuottaa polttoaineena käytettävää biokaasua.Esa Huuhko / Yle

Porin Luotsinmäelle suunniteltu biokaasulaitos on saanut aluehallintovirastolta ympäristöluvan.

Laitoksella tullaan käsittelemään Porin Veden jätevedenpuhdistamon lietteitä, joista valmistetaan polttoaineena käytettävää biokaasua. Laitoksen rakentaa Envor Oy.

Ympäristöluvassa on edellytetty, ettei laitoksen toiminnasta saa aiheutua ympäristölle merkittäviä haju- tai meluhaittoja. Biokaasulaitos on tarkoitus rakentaa Porin veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon viereen.

Biokaasulaitoksen rakentamisen piti alun perin alkaa keväällä 2017. Rakentamisen aloittamista viivästytti ely-keskuksen vaatima ympäristövaikutusten arviointimenettely. Arviointi saatiin päätökseen viime vuoden lopulla ja ympäristölupahakemus vireille tämän vuoden tammikuussa.

Aiheesta aiemmin:

Luotsinmäen biokaasulaitoshanke otti askeleen eteenpäin – vaikutukset ympäristöön arvioitu

Envorin biokaasulaitoksen rakentaminen Porin Luotsinmäkeen alkamassa loppuvuonna