Rykmentinpuiston hirsikoulun rakentaminen saattaa viivästyä – hankintakilpailun hävinnyt YIT valitti päätöksestä

Oikaisuvaatimus käsitellään elokuussa kunnanhallituksessa, mutta markkinaoikeuden käsittelystä ei ole tarkkaa tietoa.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Tuusulan tulevan asuntomessualueelle suunnitellun suuren hirsikoulu- ja monitoimitalon rakentaminen saattaa viivästyä.

Monion hankintakilpailun hävinnyt YIT on tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen Tuusulan kunnanvaltuustolle ja valituksen markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimus käsitellään elokuussa kunnanhallituksessa ja valitus markkinaoikeuden aikataulun mukaisesti.

Kunta kertoo, että se hakee markkinaoikeudelta lupaa hankkeen täytäntöönpanoon. Jos täytäntöönpanopyyntö hyväksytään, hanke etenee valituksesta huolimatta viivästyksittä.